Ingang van het Evertshuis met links het Turkenburg-gebouw en rechts de moderne aanbouw.
Ingang van het Evertshuis met links het Turkenburg-gebouw en rechts de moderne aanbouw. Foto: Evertshuis

Nieuwe toekomst Evertshuis in de maak

Politiek

BODEGRAVEN -  Er is een nieuwe route uitgezet naar een toekomstbestendig Evertshuis. Verkoop van het voormalige Turkenburg-gebouw moet daarbij geld vrijspelen om te investeren in het nieuwe pand. Daarbij worden horeca, bibliotheek en theater qua inrichting en programmering met elkaar verbonden. Dit wordt het ‘story concept’ genoemd, naar voorbeeld van de Chocoladefabriek in Gouda en CulturA in Nootdorp.   

door Henri Stolwijk

Niets is overigens nog zeker: als de gemeenteraad medio oktober instemt met de plannen moet eerst een businessplan worden opgesteld om alle financiële consequenties in beeld te brengen. Doelstelling daarbij is dat de gemeente een gedeelte van de opbrengst van het oude Turkenburg inbrengt om het huidige Evertshuis te vergroten en te verbouwen. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een partij die het oude gebouw, dat overigens fors kampt met achterstallig onderhoud, wil omvormen tot appartementen. Het businessplan moet in mei 2024 door de raad worden beoordeeld.

Positief  

Voorzitter Cor de Raadt van stichting Het Evertshuis staat positief tegenover de plannen, maar houdt de vinger nog aan de pols: “Wij willen alle bestaande functies binnen het Evertshuis behouden, dus ruimte blijven bieden aan partijen als het Muziek Collectief, de Beeldhouwclub en dergelijke.” Voor commerciële huurders als de Woningbouwvereniging en Sport en Welzijn zijn in de ogen van De Raadt wel oplossingen elders mogelijk. Door uitbreiding van de bestaande bebouwing zou de gewenste extra ruimte moeten ontstaan. 

De noodzaak tot verandering wordt mede ingegeven door het aanstaande vertrek van het Klant Kontact Centrum (KKC), dat verhuist naar het gemeentehuis, wat derving van ongeveer een derde aan huurinkomsten betekent. Uit een toelichting blijkt dat het Evertshuis al sinds 2015 kampt met oplopende tekorten, met als negatieve piek 2018. In 2022 is voor het eerst sinds jaren weer een klein positief saldo geboekt in de exploitatie. Het eigen vermogen is negatief, net als het werkkapitaal. De gemeente concludeert dat de organisatie op grond van de tekorten zonder maatregelen niet in staat is zelfstandig voort te bestaan. Dat dit nog wel het geval is, komt mede omdat een huurschuld van 276.000 euro aan de gemeente niet wordt geïnd.  

Goede samenwerking

Aan de plannen is gezamenlijk gewerkt door de gemeente en de besturen van Evertshuis en de Bibliotheek. Alle partijen spreken hun tevredenheid daarover uit. Directeur-bestuurder van de bibliotheek Gillian de Koning: “Hierbij is het uitgangspunt dat de brede maatschappelijke en educatieve functies van de bibliotheek nog beter tot zijn recht komen: lezen, leren en elkaar ontmoeten.” De Raadt zegt blij te zijn dat eindelijk een doorbraak in dit dossier is geforceerd. Hij spreekt van “een duurzame oplossing, waarbij we minder afhankelijk worden van de gemeente.” Verantwoordelijk wethouder Elly de Vries is ook tevreden over de samenwerking: “Het college is erg blij dat zo nauw is samengewerkt met het Evertshuis en de Bibliotheek. De open en constructieve houding heeft geleid tot een breed gedragen voorstel over de toekomstvisie. Ik heb alle hoop en vertrouwen dat de gemeenteraad onze visie gaat delen.”

Plannen moeten passen in begroting
Als de gemeenteraad in oktober het licht op groen zet, wordt het businessplan in de steigers gezet. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten moeten passen binnen de bestaande begroting. De kosten van de gemeente voor de exploitatie en het beheer van het Evertshuis en de realisatie van de theater-, dorpscultuurhuis- en bibliotheekfunctie bedragen in totaal 1.160.000 euro. De bibliotheek en het Evertshuis krijgen samen een exploitatiesubsidie van 853.000 euro per jaar, daar komt nog eens 307.000 euro aan bijkomende kosten voor verzekering, onderhoud, kapitaallasten en dergelijke bij. De huren van 150.000 euro zijndaar al afgetrokken.

Sanering noodzakelijk
In het voorstel aan de gemeenteraad stelt het college van B en W voorwaarden, maar geeft het wel aan dat sanering van de financiën noodzakelijk is. Uit het raadsvoorstel: ‘Voor een toekomstbestendig Evertshuis is het enerzijds van belang dat er structureel sprake is van een financieel evenwichtige exploitatie. Het is niet realistisch te veronderstellen dat met de lopende bedrijfsvoering een dergelijk gat in de financiële positie gedicht gaat worden.’
Wat dit exact zal inhouden, maakt onderdeel uit van het concrete businessplan. Hoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over opbrengst en nieuwe investeringen, voorspelt het college vast dat de jaarlijkse kosten voor de gemeente met 19.000 euro zullen afnemen. In een voor het publiek geheime nota worden die financiële aannames onderbouwd. Die rekensom wordt gemaakt op basis van een veronderstelde terugloop van de jaarlijkse lasten van het Turkenburg-gebouw versus de gedaalde huuropbrengst en de lasten van de investeringen in verbouw en uitbreiding.

Advertentie

Categorieën