Bodegravenboog.
Bodegravenboog. Foto: Google Maps

Beter Bereikbaar Gouwe afgerond: wachten op de Bodegravenboog

Politiek

REGIO - Van 2018 tot en met 2023 is diepgravend onderzoek gedaan om de bereikbaarheid in de regio rond de Gouwe te verbeteren. Resultaat: twee fietsroutes, extra aanlegplekken en blijven wachten op de Bodegravenboog om de N11 en A12 te verbinden. De rest is te duur, niet effectief en/of heeft geen draagvlak.

Het studieprogramma Beter Bereikbaar Gouwe is in 2018 gestart om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kan worden versterkt. Ook Bodegraven-Reeuwijk was hierbij betrokken.

Wat is er gedaan?

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillende soorten maatregelen voor wegverkeer, vaarverkeer en fietsverkeer. Er zijn 26 mogelijke maatregelen bedacht en toen nog eens bijna 50 mogelijke maatregelen aangedragen tijdens publieksbijeenkomsten. Daaruit zijn vijf pakketten samengesteld, waaruit het pakket ‘Boog en Noord’ werd gekozen: de Bodegravenboog (verbinding N11-A12), extra fietsroutes, maatregelen op de Gouwe voor vaarverkeer en twee opties voor de lokale ontsluiting van Boskoop.

Daarnaast is extra onderzoek gedaan naar een oeververbinding in Boskoop over de Gouwe en een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp. Hier is echter geen maatregel uitgekomen die én voldoende effect heeft, én draagvlak heeft bij de bevolking en/of politiek én waar voldoende geld voor is.

Resultaten

Er worden twee nieuwe fietsroutes voorgesteld: van Gouda naar Bodegraven en van Bodegraven via Waddinxveen naar Alphen aan den Rijn. Daardoor zijn de bushaltes en stations beter bereikbaar, waardoor er meer gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer. Ook voor schoolgaande jeugd is het veiliger. Fietsliefhebbers kunnen ook meer genieten van de omgeving.

Er worden ook extra ligplaatsen voorgesteld in de Gouwe, zodat het veiliger wordt op het water en de brug minder vaak omhoog hoeft te gaan.

Ten slotte is er is veel draagvlak onder de bevolking, bedrijven en bestuurders voor de Bodegravenboog. De lobby hiervoor gaat door en deze wordt dit jaar verder onderzocht met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als dat lukt, wordt de veilige fietsoversteek over de N11 al eerder aangepakt.

Afronding

In juni of juli 2024 nemen de gemeenteraadsleden van de betrokken gemeentes en de leden van de Provinciale Staten een besluit “wat te doen” met de studieresultaten. Op 25 april vindt er een informatiebijeenkomst plaats waar je zelf nog je laatste vragen kunt stellen over het project. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in Flora in Boskoop. Aanmelden kan te zijner tijd op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Brugweg/Zwarteweg en ontsluiting Reeuwijk-Dorp
Eerst waren in BBG ook maatregelen opgenomen om het doorgaande (zware) verkeer op de Waddinxveense Brugweg en het sluipverkeer door Reeuwijk-Dorp terug te dringen. Deze worden nu door de gemeentes Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk apart onderzocht.
Eind januari legde het college van Bodegraven-Reeuwijk de gemeenteraad drie opties voor, die allemaal sterk worden betwist door bewonersgroepen. Bovendien is het de vraag of ze haalbaar zijn, vanwege een gebrek aan menskracht en financiën.

Advertentie

Categorieën