Logo kobr.nl
Foto: Picasa

CVC Reeuwijk met nieuw elan 2020 in

  Sport

REEUWIJK - CVC Reeuwijk heeft met het aanstellen van een nieuw bestuur in november een nieuwe stap gezet tot een verdere professionalisering van de structuur van de vereniging. Uiteraard zonder te tornen aan de grote samenhang en de kenmerkende gezellige sfeer binnen CVC Reeuwijk.

Wat het nieuwe bestuur uniek maakt, is de samenstelling: een mix van zeer ervaren bestuursleden en jonge, enthousiaste nieuwkomers. De nieuwe samenstelling: Luuk Kwast (voorzitter), Aksel Koopman (bestuurslid PR & Sponsorzaken), Ronald Spee (penningmeester), Dennis van den Heuvel (bestuurslid Materiaal & Kleding), Chris Schrier (Secretaris), Jan Edelman (bestuurslid technische voetbalzaken), Adriaan Koppe (bestuurslid Jeugdzaken), Björn Schouten (bestuurslid Niet Voetbalzaken), Koen Verweij (bestuurslid Sportiviteit & Respect) en Gert de Nood (bestuurslid Ledenwerving en Vrijwilligers).

Nieuwe doelstellingen

Het nieuwe bestuur heeft ambitieuze plannen voor de vereniging. Een paar belangrijke doelstellingen zijn: selectievoetbal naar een hoger plan brengen, damesvoetbal structureel terugbrengen, maatschappelijke betrokkenheid tonen aan de inwoners van Reeuwijk, revitaliseren van de businessclub voor ondernemers en een lokaal netwerk en jeugdvoetbal op een nog hoger niveau brengen.

Met het instellen van het nieuwe, ambitieuze bestuur en het opnieuw activeren van diverse commissies heeft CVC grote stappen gezet om de plannen tot een goed einde te brengen. Voorzitter Luuk Kwast: "CVC is een mooie dorpsclub met een mooie accommodatie. Met CVC willen we de komende jaren een aantal stappen zetten om de continuïteit van de club te waarborgen. Om de club te versterken/professionaliseren gaan we de ledenwerving intensiveren, willen we de banden met sponsoren aanhalen en versterken, brengen we het vrouwenvoetbal terug bij CVC en zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke club blijven voor iedereen. Daarbij willen we het selectievoetbal naar een hoger plan tillen. Daarvoor is het belangrijk dat we de komende tijd meer gaan investeren in de jeugd. We hebben als nieuw bestuur hoge ambities. We verwachten deze ambities waar te kunnen maken door de gezonde financiële situatie waarin we verkeren, ondersteund door een hoop leden die in de afgelopen tijd hebben gemeld iets te willen betekenen voor de club. Als amateurvereniging zijn we sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We zijn dan ook blij dat juist in een tijd van individualisering het gemeenschapsgevoel bij CVC Reeuwijk sterk voelbaar is. We willen als CVC de komende jaren groeien, maar daarbij niet uit het oog verliezen dat we een club zijn en blijven voor iedereen, waar naast ruimte voor ontspanning, ook prestatievoetbal centraal staat."

Kennis maken met CVC Reeuwijk?

Het is een goed idee om eens langs te komen bij CVC Reeuwijk op wedstrijddagen of om geheel vrijblijvend een training mee te maken. Aanmelden voor een proeftraining kan vrijblijvend via info@cvcreeuwijk.nl.

Meer berichten