Afbeelding
Foto: Marijke Groot

Lokaal Sportakkoord 'Kom in beweging' ondertekend

Sport

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Woensdag 3 juni vond de ondertekening van de Sport- en Beweegvisie 'Kom in Beweging!' van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk plaats op het terras voor de kantine van ESTO. Deze visie is geïnspireerd door het Nationaal Sportakkoord dat eind juni 2018 werd ondertekend.

In deze sport- en beweegvisie zijn er een aantal ontwikkelrichtingen geformuleerd op grond waarvan nieuwe impulsen gegeven kunnen worden aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente, sport en bewegen sterker geïntegreerd en benut worden in het sociaal domein en de bestaande buurtsportcoaches daarbij op ondersteunende wijze kunnen worden ingezet.

Het Sportakkoord, bestaande uit de vastgestelde sport- en beweegvisie en de uitvoeringsagenda, wordt voor 26 juni verstuurd naar het ministerie en deze zomer worden de eerste stappen gezet in de uitvoering van het akkoord. Ná de zomer wordt een feestelijke kick-off georganiseerd, zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Beeld: Marijke Groot

Advertentie

Categorieën