Kans op fietstunnel onder N11

Bodegraven - Het CDA heeft vorig jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de grootste knelpunten voor het fietsverkeer in onze gemeente. Daarvoor werd een speciaal meldpunt ingesteld. In de raad van december 2016 overhandigde fractievoorzitter Jan Vergeer de resultaten van het onderzoek aan het college waarbij nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor de gesignaleerde knelpunten.

Als één van de belangrijkste knelpunten werd de oversteek over de op- en afrit van de N11 aangemerkt. In de laatstgehouden raadsvergadering kon een verheugde Jan Vergeer meedelen dat er bij de provincie een belangrijke stap is gezet voor een mogelijke oplossing van dit knelpunt. Daar is het nodige lobbywerk aan voorafgegaan. De provincie heeft namelijk de bereidheid uitgesproken om samen met de gemeente te kijken naar de mogelijkheid een fietstunnel aan te leggen waardoor de twee onveilige fietskruisingen zouden komen te vervallen.

De oplossing is gevonden in de meerjarige projectplanning die de provincie maakt. Daar horen uiteraard financiële middelen bij. In de praktijk zijn er altijd projecten die vertraging oplopen of toch geen doorgang vinden. In dat geval blijft er geld over. Er is nu besloten om binnen de provincie negen projecten (die tot op heden niet op de planning staan) alvast uitvoering-gereed te maken. Op het moment dat er geld overblijft, kunnen deze projecten direct worden opgepakt. Het is op dit moment nog onduidelijk of de provincie voor cofinanciering van de fietstunnel een beroep zal doen op de gemeente.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten