Logo kobr.nl

Fonds voor digitalisering erfgoedcollecties

Bodegraven-Reeuwijk - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland start samen met de provincie Zuid-Holland een nieuw Themafonds Digitalisering Erfgoed≠collecties Zuid-Holland 2018-2019. Doel is van het themafonds is om collectie beherende erfgoedinstellingen financieel te onder≠steunen bij het digitaal ontsluiten van hun collectie.

Het themafonds maakt deel uit van het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed van de provincie Zuid-Holland dat bestaat uit drie onderdelen: ondersteunen, professionaliseren en promoten. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieks≠groepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan, zoals jongeren. Aanvragen voor financiÎle ondersteuning kunnen worden ingediend op 15 maart, 15 juni en 15 september.

www.cultuurfonds.nl/zuidholland/aanvragen

Meer berichten