Logo kobr.nl

Ervaren wethouders-kandidaat VVD

Bodegraven-Reeuwijk - Inge Nieuwenhuizen (52) is door de VVD Bodegraven-Reeuwijk naar voren geschoven als wethouderskandidaat op het moment dat de partij een goed verkiezingsresultaat haalt en tot de nieuwe coalitie toetreedt.

Daarmee kiest de partij voor een iemand met ruime ervaring. Inge Nieuwen­huizen is namelijk eerder 7 jaar wethouder geweest in Voorschoten en thans is zij wethouder in het zakencollege in IJsselstein, dat tot en met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen de gemeente moet besturen nadat de samenwerking met Montfoort tot een politieke impasse leidde.

"Ik ben al vele jaren actief in het openbaar bestuur, na eerdere functies in het veld van onderwijs en wetenschap. Zo heb ik onder andere als directeur van werkmaatschappijen van de Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven proberen te bouwen. Ik zat veelal op het raakvlak van publiek en privaat en dat vormde een goede basis voor het wethouder­schap in Voorschoten. Ik heb tijdens mijn wethouder­schappen bijna alle portefeuilles bekleed, van het sociale domein tot economische zaken en de openbare ruimte."

Kernen met eigenheden

"In Bodegraven-Reeuwijk lijkt het mij heel leuk om aan de slag te gaan in een gemeente met zoveel verschillende kernen met elk hun eigenheden. Dat is echt iets anders dan de cultuur in een gemeente met één kern. Ik ken Bodegraven vanuit het verleden, ik heb er ooit gewoond en mijn oudste dochter is er geboren. Recent ben ik weer in Bodegraven komen wonen, dus het was een natuurlijk moment om te kijken wat ik hier zou kunnen betekenen voor de VVD. De contacten met de fractie waren er langer. "

Inge kan zich vinden in het verkiezingsprogramma en licht daar een drietal punten uit: "Ik zie fraaie dorpen met mooie centra waar we samen met de bewoners de vitaliteit moeten zien te behouden. Ik ervaar hier ook een sterk bedrijfsleven en mogelijk liggen op dit vlak nog extra kansen voor een gezonde, krachtige gemeente. Voorts hoor ik om mij heen dat veiligheid, zoals bij woninginbraken, behoorlijk leeft bij de mensen die ik spreek. Maar zo zijn er veel opgaven én kansen. Ik hoop dat ik mijn toegevoegde waarde straks mag inzetten voor Bodegraven-Reeuwijk."

Tekst: Paul Engels

Meer berichten