Logo kobr.nl

Duurzame visserij in Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk - De coöperatie van vissers 'De Schakel' heeft wederom glasaal (jonge doorzichtige paling) uitgezet in de Reeuwijkse Plassen. Het uitzetten gebeurt op een groot aantal plaatsen in het plassengebied. Dit jaar in totaal zo'n 35.000 stuks, die over een jaar of zeven groot genoeg zijn om te worden bevist.

Het zijn dit jaar hele mooie levendige beestjes, in zuidwest Frankrijk gevangen. Ze komen hiernaartoe over de weg via een rit van 36 uur in gekoelde bakken. Omdat het vervoer en uitzetten van glasaal alleen onder strikte voorschriften mag geschieden, moet er daarom altijd een gezagsdrager bij aanwezig zijn. Dit keer is De Schakel bijgestaan door BOA Ton Steenwinkel.

Uitzetten van glasaal is nodig, omdat het plassengebied een afgesloten gebied waar bijna geen in- en uittrek van paling mogelijk is. Door het gezonde troebele water gedijt de paling hier heel goed en kunnen we spreken van een prima kwaliteit. De vangsten zijn de afgelopen jaren steeds nagenoeg hetzelfde. Door het feit dat er een visstandbeheerplan 2017-2026 is opgesteld door de beroepsvissers, weet eenieder waar hij of zij aan toe is. Door dit visstandbeheerplan zijn er duidelijke afspraken bekend over de bevissing in het plassengebied. Zo wordt duidelijk naar de vangsten en de kwaliteit van de vangsten gekeken om te beoordelen of er bijzondere maatregelen moeten worden getroffen. "Gelukkig hoeven we ons hierdoor geen zorgen te maken over de hoeveelheid paling en snoekbaars in ons mooie plassengebied," aldus Wijnand Kruit van De Schakel, die samen met Ton Steenwinkel de glasaal heeft uitgezet.

Meer berichten