Logo kobr.nl

Ondernemers maken indruk op Commissaris van de Koning

Bodegraven-Reeuwijk - "We zijn met z'n allen trots op onze gemeente en dat hebben we de commissaris laten zien." Burgemeester Christiaan van der Kamp vat met deze zin het formele ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, kort samen.

Eens in de zes jaar ontvangt de gemeente de commissaris van de Koning. De heer Smit geeft aan dat zijn functie feitelijk uit twee delen bestaat. Hij is onderdeel van het bestuur van Zuid-Holland, maar daarnaast is hij ook Commissaris van de Koning. In Zuid-Holland. Voor die laatste toevoeging liet de heer Smit een pauze vallen, om duidelijk te maken dat hij bij dit formele bezoek de gemeente namens het Rijk bezoekt. De terugkoppeling die hij geeft, gaat dan ook naar 'Den Haag'.

Indrukwekkend

Smit: "Ik ga met een goede indruk terug naar Den Haag. Ik kende de gemeente wel, Bodegraven is kaas, Reeuwijk is plassen en in de Meije kun je fietsen, maar ik ben blij dat ervoor gekozen is om mij deze middag vooral kennis te laten maken met de ondernemers. Zo ontdekte ik dat Bodegraven-Reeuwijk meer is dan kaas en transport, het is bijvoorbeeld ook it en kipverwerking. Ik vond het een indrukwekkend bezoek." Van der Kamp valt hem bij: "Wij hebben twintig ondernemers uitgenodigd, als voorbeeld van de kwaliteit van onze ondernemers in onze gemeente. Alle genodigden zijn gekomen; dat zegt wel wat over hun betrokkenheid." De vraagstukken die tijdens het bezoek ter tafel kwamen, zijn de onderwerpen die al regelmatig voer voor discussie vormen in diverse lokale en regionale overleggen. Het gaat dan over vraagstukken als het spoor, huisvesting van arbeidsmigranten en mobiliteit en dan met name de N11/A12-boog.

N11/A12-boog

Een reactie op de uitspraak van minister Cora van Nieuwenhuizen dat zij voorlopig geen geld vrijmaakt voor het realiseren van de N11/A12-boog, geeft Smit niet. "Ik ga geen politieke uitspraken doen. Dat laat ik over aan de gedeputeerde van de provincie, de heer Floor Vermeulen. Maar ik heb de zorgen van de ondernemers vanmiddag duidelijk gehoord. Het punt neem ik zeker mee naar het ministerie." Burgemeester Van der Kamp wil er wel op ingaan. "Ik wil best een politieke uitspraak doen. De minister kón niet anders dan afwijzend antwoorden op de gestelde vraag. De vraag kwam gewoonweg te vroeg. In september is door een groot aantal partijen – waaronder de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk - de ondertekening van een intentieverklaring voorgenomen waarin gezamenlijk wordt gepleit voor een dringende aanpak van de knelpunten van de A12 tussen Gouda en Utrecht. De aansluiting N11/A12 is daarin en prominent knelpunt. Vraag van de partijen zal zijn de aanpak van de knelpunten op te nemen in de meerjarenplanning van het rijk, waarin dat nu geen plaats heeft. Voor die tijd kun je als minister niets anders doen dan nee-zeggen als er wordt gevraagd of je hier geld voor uit gaat geven. Ik ben erg blij met de aandacht die de problematiek onlangs heeft gekregen, maar zonder zicht op beschikbare middelen is de timing is onhandig."

Balans

De provincie is een overheid die de kaders aangeeft waarbinnen gemeenten mogen opereren. Smit: "De rol van de provincie is om te zorgen voor balans in een bepaald gebied. Provincie en gemeenten zoeken vaak samen naar concrete oplossingen voor vraagstukken. Maar wel zonder de kaders overboord te gooien." De Commissaris van de Koning verlaat de gemeente met een goede indruk van de dynamiek die in de gemeente heerst. Ook de wijze waarop ondernemers invulling geven aan hun sociale betrokkenheid heeft indruk gemaakt. Smit: "Bij de ondernemers die met arbeidsmigranten werken, leeft de vraag 'Hoe kunnen we ze goed huisvesten?' Het doet me goed om die betrokkenheid te ervaren. Het is belangrijk dat de overheden elkaar ook op dit onderwerp goed weten te vinden, zodat ook voor dit vraagstuk een goede oplossing gevonden wordt."

Meer berichten