Logo kobr.nl

Colofon

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Leeghwaterstraat 2D

2811 DV Reeuwijk

Tel (0182) 399 266

www.kobr.nl

Oplage: 16.450 exemplaren, verspreid in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam

Uitgever: Elly de Knikker

Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode-graven zijn handels-namen van Graficelly B.V.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven, bezorging@kobr.nl Tel. (0172) 615 588, bereikbaar tijdens kantooruren

Hoofdredacteur: Paul Engels, redactie@kobr.nl, (0182) 394 810

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur.

Redactiemedewerkers: Wim de Boevere, Sonja van den Brink-Bombeke, Marijke Groot, Ilse Hocker, Loes Kamer, Marlien van Leeuwen, Stefanie Peters, Bert Verver en Edith Op de Woerd.

Overname artikelen toegestaan met bronvermelding:

Inleveren sportkopij: uiterlijk maandag 14.00 uur via: sport@kobr.nl

Advertenties: Bel (0182) 399 266 of mail naar:

advertentie@kobr.nl. Reservering voor maandag 12.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegaran-deerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op de website: www.kobr.nl

Meer berichten