Foto:

Bodegravenboog gaat nog minimaal 10 jaar duren

Aanpak verkeersproblemen bij N11/A12 in volgende fase

De aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven vormt voor veel automobilisten en vrachtverkeer een bekend probleem, maar het knelpunt staat niet op de agenda bij Rijkswaterstaat. Er wordt al jarenlang gelobbyd om dat wel voor elkaar te krijgen. Met het tekenen van de intentieverklaring A12 Gouda/Oudenrijn heeft die lobby een succesje behaald. Het écht goede nieuws is echter dat meteen na de ondertekening onderzoeken voor korte en middellangetermijn zijn gestart.

Wethouder Inge Nieuwen­huizen: "Het Rijk kijkt vooral naar de doorstroming op het hoofdwegennet zoals bij ons in de buurt naar de A12 en A20. Op het tracé Gouda/Oudenrijn gaat het op diverse plekken mis. Eén van de problemen is dat bij Bodegraven de doorstroming van de N11 naar de A12 en vice versa niet soepel verloopt. Op donderdag 20 september was ik mede-ondertekenaar van een intentieverklaring waarin wordt aangegeven welke punten op de uitvoeringsagenda van Rijkswaterstaat moeten komen. Daarop staat, dankzij een goede lobby, óók het knooppunt bij Bodegraven ingetekend."

Bodegravenboog

Het tekenen van de intentieverklaring is een stap op weg naar realisatie van wat in de volksmond de Bodegravenboog wordt genoemd. Inge Nieuwenhuizen: "Het voorgaande college heeft onder leiding van wethouder Oskam een slimme lobby ingezet voor een oplossing van het verkeersprobleem bij Bodegraven. Ik heb verder gebouwd op dat fundament en heb al op mijn allereerste werkdag contact gezocht met de Gedeputeerde van de provincie, Floor Vermeulen. Die bleek goed bekend met de insteek van Bodegraven-Reeuwijk en samen hebben we naar verder draagvlak gezocht. De aandacht voor het probleem moest blijven bestaan. Mijn netwerk heb ik daarvoor volop ingezet."

Over ruim tien jaar

Hoe de Bodegravenboog eruit komt te zien, weet nog niemand en ook dát 'ie er komt is met de ondertekening niet gegarandeerd. De intentieverklaring gaat als verzoek naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister bepaalt of Rijkswaterstaat ook uiteindelijk aan de slag mag met de knooppunten. Als het op de agenda komt, is dat pas in 2030. De mogelijke uitvoering laat nog langer op zich wachten. Het duurt dus nog minimaal tien jaar voordat het probleem daadwerkelijk wordt aangepakt.

Snellere maatregelen

De ondertekening is daarmee een mooie stap naar een oplossing op de lange termijn, maar de toenemende verkeersdrukte vraagt om snellere maatregelen. In opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland startte daarom, direct na de ondertekening, een onderzoek naar korte- en middellangetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek op voornamelijk de kluifrotonde. Inge: "Er wordt gezocht naar haalbare en snel realiseerbare oplossingen, waarbij ook aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer is. Rond het eind van het jaar verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek, waarin we ook nauw samenwerken met de werkgroep Bereikbaarheid van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk (RvHID)."

Pieter van den Oord, die zich namens RvHID bezighoudt met de bereikbaarheid van de bedrijven in onze gemeente, is blij met de ondertekening, maar tempert meteen de verwachtingen. "Als de Bodegravenboog er komt, is dat misschien wel beter nieuws voor Alphenaren dan voor ons. Er zijn andere oplossingen noodzakelijk om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren."

Doortrekken parallelweg

Pieter vervolgt: "Het doortrekken van de parallelweg
Woerden/Nieuwerbrug naar Bodegraven is er daar één van. Omdat dit tracé geheel op gemeentegrond ligt, kan het wat sneller gerealiseerd worden, al moet je ook dan in jaren denken. Het doortrekken van die parallelweg zou mooi nieuws zijn voor de bedrijven, maar ook voor de inwoners, vooral die in de wijk Weideveld. Beide hebben dan een mooie ontsluiting naar de snelweg toe en hoeven niet in de rij voor de kluifrotonde bij de N11." Inge Nieuwenhuizen: "Bij het onderzoek naar snellere oplossingen, worden het bedrijfsleven en hun ideeën uiteraard volop betrokken. We gaan ook niet helemaal van 0 af beginnen. Er ligt al veel onderzoek en daar kunnen we volop gebruik van maken. Om die reden hoeft het onderzoek naar de snellere oplossingen dus niet zo lang te duren."

Tekst: Elly de Knikker en Simone Edelman

Meer berichten