Logo kobr.nl

Ongewenste kamerverhuur aan banden

Bodegraven-Reeuwijk - In de commissie Ruimte wordt vanavond het voorstel behandeld om de huisvestingsverordening aan te passen. In de ogen van het college van burgemeester en wethouders is het noodzakelijk om de verordening uit te breiden met een hoofdstuk waarin wijzigingen in de woonruimte­voorraad vergunningplichtig worden gesteld.

Concreet betekent dit dat er zonder vergunning geen woningen meer ingericht kunnen worden voor kamerverhuur. Daarmee wil de gemeente een halt toeroepen aan de, vaak ongewenste, kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Tijdens de maandelijkse persbijeenkomst gaf het college aan dat deze maatregel niet op zich zal staan. Zo wordt ook de toeristenbelasting aangepast. Deze belasting, die al jaren van kracht is voor de reguliere voorzieningen waar toeristen verblijven, zal ook worden ingezet op de 400-1000 personen die zich in verband met werk tijdelijk in de gemeente vestigen.

Voor deze personen zal het hoogste tarief van € 3,00 per nacht gaan gelden. Dit tarief kan een stevige inkomstenpost voor de gemeente opleveren. Maar wethouder Financiën Dirk-Jan Knol hoopt vooral dat de maatregel het effect zal hebben dat personen die tijdelijk binnen de gemeente verblijven zich ook als inwoner bij de gemeente gaan inschrijven. Zij tellen dan mee als inwoners, waardoor de uitkering uit het gemeentefonds zal stijgen.

Om de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten het hoofd te bieden, wordt momenteel naarstig gezocht naar oplossing voor huisvesting van die groep. Binnenkort zijn voorstellen daarover te verwachten, maar op dit moment wilde het college daarover nog geen uit­spraken doen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten