Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver

Ouderenzorg steeds belangrijker bij Medisch Centrum Reeuwijk

Reeuwijk - De huisartszorg anno 2019 vindt meestal plaats vanuit grotere maatschappen waarin de patiëntenzorg voorop staat. Maatschappen die op een moderne leest geschoeid zijn en die als een onderneming moeten worden geleid. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk sprak over die ontwikkelingen door de jaren heen met huisarts Miriam Gerritsen, die inmiddels zo'n twintig jaar werkzaam is binnen de maatschap van zes huisartsen, gevestigd in het Medisch Centrum in Reeuwijk-Brug.

Dokter Gerritsen is, naar eigen zeggen, een echte Amsterdamse. Al op elfjarige leeftijd wist zij dat ze huisarts wilde worden. "Ik heb nooit aan een ander beroep gedacht. Hoewel ik geen ster was in wiskunde, heb ik HBS-B gedaan en ging ik geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat ik het eerste jaar werd uitgeloot, heb ik eerst een jaar rechten gedaan. Het jaar daarop werd ik automatisch geplaatst. Na vijf jaar doctoraal studie en twee jaar coassistentschappen heb ik in Alkmaar een jaar de specialisatie als huisarts gedaan. Dat sloot echter niet op elkaar aan en die tussenliggende periode heb ik benut om als arts-assistent in ziekenhuizen te werken: 1,5 jaar op de afdeling chirurgie en een jaar gynaecologie. Tijdens mij studie heb ik in de avonduren gewerkt op de Eerste Hulp van het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Bij elkaar een hele leuke en buitengewoon leerzame tijd."

Erg wennen

Zo'n twintig jaar geleden verhuisde Miriam Gerritsen naar het Groene Hart, toen haar echtgenoot als specialist in het Bleulandziekenhuis ging werken. Ze gingen in Reeuwijk wonen en dat was in het begin wel erg wennen. Na enkele jaren als huisarts in loondienst in Schoonhoven gewerkt te hebben, werd ze gevraagd om in Reeuwijk de vertrekkende huisarts Grotendorst op te volgen. In het oude medisch centrum trad zij toe in de maatschap met Herman de Noo en Gert-Jan de Jong. Zij draaide weekend/avond/nachtdiensten samen met Trijntje Yntema, die destijds als huisarts in Reeuwijk-Dorp was gevestigd.

In die laatste twee decennia is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Dokter Gerritsen: "Wij hebben er als huisartsen veel meer taken bijgekregen, taken die vroeger door een specialist werden uitgevoerd. Denk daarbij aan de behandeling en controle van diabetici, hoge bloeddruk en preventie bij hart- en vaatproblemen. Daarbij worden wij ondersteund door drie praktijkverpleegkundigen. Ook worden er meer chirurgische ingrepen gedaan door Willem Stuart. Daarnaast hebben de doktersassistenten hun eigen spreekuur, zij maken uitstrijkjes en doen wrattenbehandelingen, oren uitspuiten en vaccinaties."

Toename taken en zorgvraag

"Door het afschaffen van verzorgingshuizen is er erg veel extra werk op ons bordje terecht gekomen. De drie praktijkverpleegkundigen doen geweldig werk binnen de module 'kwetsbare ouderen'. Daarin gaat ongelooflijk veel tijd zitten, omdat zij de contacten met de familie en met wijkzorg en het sociaal team onderhouden en op een kundige wijze adviseren in de ingewikkelde financiële structuur die daarmee samenhangt. Door de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente en de daarbij toegepaste bezuinigingen doen wij ook veel meer op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg. Wij hebben ons team uitgebreid met een GGZ-verpleegkundige voor volwassenen en één voor kinderen."

Ook de zorgvraag neemt duidelijk toe, merken ook de artsen. "De mensen worden in het algemeen ouder en in Reeuwijk hebben we ook nog bovengemiddeld veel ouderen wonen. Maar ook de eisen nemen toe. Mensen informeren zich beter, maar soms neemt daardoor ook de onzekerheid toe. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen zie je terug in onze praktijk. Dat hebben wij bijvoorbeeld gemerkt in de crisisperiode, toen veel mensen onzeker waren over hun baan. De uitgebreide regelgeving belemmert ons vaak in onze zorgtaken. Om een voorbeeld te geven: vroeger konden wij zorgen voor een spoedopname voor ouderen, nu kunnen we een proces in werking zetten, maar daarbij zijn er diverse instanties die zich vervolgens ermee bemoeien en dat frustreert nogal eens."

Fantastisch vak

Ondanks die frustraties vindt Miriam Gerritsen het beroep van huisarts nog steeds fantastisch. "Mensen hebben vertrouwen in je en na al die jaren ben je ook een echte familiearts, waardoor je situaties goed kunt inschatten en de juiste hulp kan bieden. Het puzzelen om medische vragen goed op te lossen, maakt het werk extra interessant. Natuurlijk zijn er gebeurtenissen die ingrijpend zijn. Je moet daar professioneel mee omgaan. Vroeger nam ik dat meer mee naar huis dan tegenwoordig en als ik ergens mee zit, dan zijn daar mijn echtgenoot en goede vriendinnen uit het vak die als klankbord kunnen dienen. Voor mij blijft het daarbij een uitdaging om ook het laatste stukje van het leven op een waardige manier te begeleiden. Het bieden van een luisterend oor is daarbij heel belangrijk. Mijn filosofie is om voor de kwaliteit van leven te gaan en de vraag hóe, hangt sterk van de patiënt af, dat is echt maatwerk. Vanuit dat oogpunt vind ik het ook erg jammer dat de zorgverzekeraars geen steun verlenen aan de hospices, want die bieden veiligheid en fantastische zorg in de laatste levensfase. Wat ik wel erg vervelend vind, als een patiënt zijn ongenoegen kenbaar maakt op een manier waarbij de grenzen van het fatsoen worden overschreden. Tegenwoordig gebeurt dit vaker dan vroeger, doordat de mondigheid is toegenomen en de eisen en verwachtingen hoger zijn. Dit zijn zaken die we intercollegiaal bespreken."

Nascholing

Huisartsen moeten jaarlijks 40 uur nascholing volgen om ingeschreven te blijven in het zogeheten BIG-register. Daarnaast moet vakliteratuur worden gevolgd en is de kennis van nieuwe of vervangende medicijnen die op de markt komen erg belangrijk. Over dat laatste is regelmatig overleg met de apotheker die naast de huisartsenpraktijk is gevestigd. Met hem bespreken de artsen ook de eventuele strijdigheid van de medicijnen bij patiënten die een hoog medicijngebruik hebben.

Sinds 1 juni 2012 zit het Medisch Centrum, inmiddels geaccrediteerd voor het kwaliteitskeurmerk van de huisartsenvereniging, met andere zorgverleners in de totaal verbouwde voormalig basisschool De Regenboog aan de Kaarde. Inmiddels wordt gekeken naar het in gebruik nemen van extra ruimten voor de huisartsenpraktijk, omdat meer medewerkers nodig zijn. "Om collega Bruinsma te ontlasten, die een groot deel van de organisatie op zich neemt, is onze vertrouwde assistente Anneke van Lieshout aangesteld als praktijkmanager. Die is hard nodig, want er is een eeuwig spanningsveld tussen de patiëntenbelangen en het bedrijf dat gerund moet worden. Dat maakt die taak soms wel erg zwaar."

Vooruitzichten voor 2019

"Wij verwachten voor dit nieuwe jaar een nog grotere verschuiving van de 2e-lijnszorg (specialisten) naar de 1e-lijnszorg (huisartsen). Op hoog niveau vindt daarover overleg tussen zorgverzekeraars en politiek plaats. Wij voelen dat spanningsveld, maar kunnen er weinig aan doen. De rek is er bij ons echter aardig uit. Voor de patiënt is het belangrijk dat wij bezig zijn om te kijken of er voor niet-spoedeisende vragen e-mailconsulten kunnen worden ingevoerd. De voorwaarden waaraan dat moet voldoen, zijn echter vrij complex. De twee avondspreekuren die wij hebben, willen wij handhaven omdat daar duidelijk behoefte aan bestaat."

"Een heel gevoelig punt is en blijft de ouderenzorg. Die zien wij vastlopen. We overleggen met de gemeente hoe we die lijntjes aan elkaar kunnen vastknopen, want wij hebben hier wel veel mooie appartementen gebouwd, maar met wonen alleen ben je er niet."

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten