Logo kobr.nl
Eenmansdemonstratie Marco de Haas
Eenmansdemonstratie Marco de Haas (Foto: )

Marco de Haas: "Gemeente moet naar iedereen luisteren"

Bodegraven-Reeuwijk - Marco de Haas heeft afgelopen vrijdag een eenmansdemonstratie gehouden voor het gemeentehuis in Bodegraven. "Ik wil misstanden aangeven, ik wil dat er aandacht wordt gegeven aan problemen.. De Haas vindt dat er 'door de politiek' te weinig geluisterd wordt naar tegengeluiden.

Op een besneeuwd en koud Raadhuisplein heeft Marco de Haas zijn aanhanger pal voor het gemeentehuis geplaatst. De tekst op het spandoek is duidelijk: 'In onze gemeente past geen vriendjespolitiek'. Of er daadwerkelijk vriendjespolitiek wordt bedreven, laat De Haas in het midden. Maar hij vindt wel dat de gemeente kritisch moet worden gevolgd. Er moet meer inspraak komen, bij voorkeur in de vorm van een referendum. Hij noemt als voorbeeld het vermaledijde fietspad aan de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. Maar ook het plan om een migrantenhotel in Bodegraven te bouwen, vindt De Haas het ultieme voorbeeld van, zoals hij het verwoordt: "Niet naar de burger luisteren." Tijdens zijn twee uur durende demonstratie heeft hij met negen Bodegravers een gesprek kunnen voeren. "Mensen die mij volledig steunden, maar ook bewoners die zich afvroegen of 'vriendjespolitiek' wel een juiste benaming is."

Marco de Haas is ervan overtuigd dat medestanders meer aandacht van 'de gemeente' krijgen dan tegenstanders. Hij stelt dan ook voor om digitale opnames te maken van gemeentelijke informatieavonden en deze op YouTube te plaatsen, zodat alle inwoners, dus ook als inwoners niet op de informatieavond aanwezig konden zijn, later nog vragen kunnen stellen en/of kritiek kunnen uiten.

Miereakker

Aanstaande vrijdag zal hij om dezelfde reden een eenmansdemonstratie houden bij winkelcentrum Miereakker. De afvalcontainers hier zijn volgens hem een voorbeeld van niet luisteren naar de inwoners. "Vorig jaar is mij door een ambtenaar van onze gemeente gevraagd na te denken over het verplaatsen van de glasbak. "Ik wilde graag met de gemeente, mede namens bewoners, hierover in gesprek, maar ik was niet welkom om deel te nemen aan dit gesprek op het gemeentehuis." Hij vervolgt: "De bewoners zouden voor eind januari geïnformeerd worden over dit probleem. De gemeente heeft nu echter twee containers verplaatst en twee nieuwe containers geplaatst." Dit zonder de bewoners - zoals toegezegd - te informeren. Een klassiek voor beeld van niet openstaan voor kritiek van de inwoners."

De Haas spreekt tot slot zijn dank uit voor de welkome warme koppen koffie die hij tijdens zijn demonstratie van medewerkers op het gemeentehuis kreeg.

Tekst en beeld: Edith op de Woerd

Meer berichten