Logo kobr.nl
De vraag is of de gehuisveste arbeidsmigranten hun plek in centrumwoningen willen inruilen voor een 'Polenhotel'?
De vraag is of de gehuisveste arbeidsmigranten hun plek in centrumwoningen willen inruilen voor een 'Polenhotel'? (Archieffoto: Edith Op de Woerd)

Nieuwe discussieronde over huisvesting van arbeidsmigranten

De gemeenteraad stemde op 14 november vorig jaar unaniem voor een amendement opdat het college van burgemeester en wethouders binnen vier maanden met een nieuw beleidsvoorstel voor de migrantenhuisvesting zou komen, na participatie van bewoners en bedrijven. Drie maanden later legt het college de bal weer neer bij de gemeenteraad in de vorm van een nieuw procesvoorstel.

Het college stelt de raad voor om meer tijd te nemen voor het vaststellen van de kaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer aanvullend onderzoek en verdere gesprekken met alle partijen zijn onderdeel van het nieuwe proces dat het college wil doorlopen. Wethouder Dirk-Jan Knol van Wonen: "We schatten in dat deze route meer draagvlak tot stand brengt. Niet alleen voor de oplossingsrichting en aanpak, maar ook voor de kaders die de gemeenteraad heeft gevraagd."

Kritiek

Het nieuwe procesvoorstel leidt meteen tot kritiek van onder andere Burgerbelangen en PvdA, die het college verwijten dat het zich drie maanden lang heeft verstopt voor zowel raadsleden als inwoners. Remco Tijssen van Burgerbelangen: "Nu blijkt dat het college de afspraak om in vier maanden toe te werken naar een gedragen beleid niet kan waarmaken. Jammer vooral voor de vele mensen die hierdoor nog langer in onzekerheid verkeren. Jammer voor de arbeidsmigranten die nog langer in slechte omstandigheden blijven wonen."

Veel belanghebbenden

Het college van burgemeester en wethouders wijst in het procesvoorstel op het krachtenveld van vele belanghebbenden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo zijn er de omwonenden van die de belangen in het eerste plan onvoldoende waren meegewogen, de inwoners, uiteraard de arbeidsmigranten zelf die belang hebben bij een oplossing, de ondernemers die arbeidsmigranten nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, de uitzendbureaus die zonder huisvesting steeds moeilijker arbeidsmigranten kunnen leveren, de provincie die wil helpen bij het realiseren van huisvesting, enzovoorts. En zo zijn er nog meer belanghebbende partijen die de discussie complex maken, nog los van de verschillende politieke standpunten in de gemeenteraad.

Stevig dilemma

Daarbij wijst het college tevens op een 'stevig dilemma': "Het handhaven op de panden en de woningen waar arbeidsmigranten nu illegaal worden gehuisvest vormt een dilemma ten opzichte van humanitair aspecten. Huisvesting is namelijk een mensenrecht. Handhaven zonder een goed alternatief betekent dat er mensen op straat komen te staan." Ook in het licht van het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam Gezond', vraagt het college zich daarbij hardop af: "In hoeverre is stringent handhaven opportuun zonder alternatieve huisvesting?"

Draagvlak creëren

Om die reden wil het college verder in gesprek met de gemeenteraad over het vervolg van de huisvesting van arbeidsmigranten. In dat gesprek staan vragen over de opgave en oplossingsrichting centraal. Wethouder Knol: "We willen samen een gedegen en gedeeld beeld bij feiten en belangen krijgen." Het college wil daar in 2019 stapsgewijs de tijd voor nemen.

Onderzoek en gesprekken

Stappen die beginnen met aanvullend onderzoek door het team burgerzaken en economie naar de aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente en nader onderzoek door het kadaster naar de woningen en panden die nu worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten en de vastgoedeigenaren die daarbij betrokken zijn. Tevens worden nieuwe gesprekken geagendeerd met inwoners uit Vrijeveld en Weideveld, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en met alle andere belanghebbenden. Uit al deze gesprekken moet de input voor een nieuw voorstel komen. Eén en ander in samenhang met de plannen van professionele partijen die de huisvesting van arbeidsmigranten rendabel willen exploiteren, maar tevens een bijdrage willen leveren aan het belang van de gemeente. Wethouder Knol: "In de afgelopen twee jaar hebben deze partijen zich uiterst betrouwbaar en transparant opgesteld in de samenwerking met de gemeente. Er is in het college veel aan gelegen om de samenwerking te behouden met deze partijen en het maatschappelijk rendement waartoe dit kan leiden."

Woningen vrij voor jongeren en starters

Het maatschappelijk rendement dat het college daarbij voor ogen heeft en waartoe genoemde partijen bereid zijn, is een tegenprestatie op de woningmarkt. Die bestaat uit het verwerven en herontwikkelen van enkele tientallen panden en woningen waar nu arbeidsmigranten zijn gehuisvest tot kamers, studio's of appartementen voor jongeren, starters en spoedzoekers. Met een transparante toewijzing van woonruimte en toegankelijke huurprijzen binnen de normen van sociale huursector. Hiermee komt een flink aantal panden terug op de woningmarkt. Deze tegenprestatie levert op die manier ook een belangrijke bijdrage aan de centrumaanpak in Bodegraven en het terugdringen van overlast, zonder dat het economisch belang voor het bedrijfsleven in de gemeente uit het oog wordt verloren. Ook over deze samenwerking en tegenprestatie en hoe die een plek kunnen krijgen in het vervolg, gaat het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de gemeenteraad.

Tekst: Paul Engels

Meer berichten