Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Miljoenentekort !

Hét jaarlijks belangrijkste moment om als gemeenteraad keuzes te maken voor onze lokale gemeenschap is woensdag 26 juni a.s. In deze openbare raadsvergadering zal de zogeheten Kadernota worden besproken. Hiermee stelt de gemeenteraad kaders vast waarbinnen de begroting 2020-2022 wordt opgesteld.

Onze gemeente is gedwongen om prioriteiten te stellen, omdat de financiële positie in 1 jaar tijd enorm is verslechterd. De oorzaak zijn de sterk oplopende kosten in het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Het gaat om vele miljoenen euro's die we hieraan hebben moeten uitgeven, maar waar we vanuit het Rijk geen bijdrage voor krijgen. Voor veel gemeentes in Nederland geldt hetzelfde.

Burgerbelangen wil blijven inzetten op lokale grip voor zorg-op-maat. Kortere wachtlijsten, duidelijke doorverwijzingen naar passende zorg. Preventie als het kan, behandelen wanneer het moet.
Het college van burgemeester en wethouders kiest voor boekhoudkundige oplossingen. Niet één maar twéé versies van de kadernota. In versie 1, zonder het sociaal domein, doen we het financieel eigenlijk best wel goed, aldus het college. Maar tja, in versie 2, inclusief de uitgaven in het sociaal domein, is het behoorlijk minder rooskleurig. Feit blijft dat een kwart van de gemeentelijke uitgaven nu naar het sociaal domein gaan. Als we daar niet proberen controle op te krijgen, gaat het financieel gezien alleen nog maar belabberder.

Burgerbelangen ziet dat er veel creativiteit uit de kast wordt gehaald om deze rode cijfers te presenteren. Een niet sluitende Kadernota, met twee gezichtspunten: met en zonder sociaal domein. Alsof je thuis zegt: "Ja, zonder de huur kom ik elke maand prima rond". Struisvogelboekhouden heet dat. Daar wordt het tekort niet minder van.

Remco Tijssen
Fractievoorzitter Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten