Logo kobr.nl
Piet de Rooij zette de zorgen van de omwonenden over de uitbreiding van Siloah uiteen tijdens de inspraakraad.
Piet de Rooij zette de zorgen van de omwonenden over de uitbreiding van Siloah uiteen tijdens de inspraakraad. (Foto: )

Omwonenden overvallen door uitbreidingsplannen Siloah

Bodegraven - Afspraken uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze variant op de bekende beleggingswaarschuwing lijkt de omwonenden van Siloah te treffen. Bij de inspraak in de gemeenteraad legde Piet de Rooij namens een grote groep omwonenden uit dat de forse uitbreidingsplannen van Siloah in strijd zijn met eerdere raadsbesluiten uit 1992 en het bestemmingsplan Kern Bodegraven uit 2010, waarin wordt gesteld dat de groen/recreatiezone als buffer blijft dienen en dat er geen al te grote bebouwing in deze zone komt. Met de plannen voor 40 zorgplaatsen in plaats van de huidige 12 vrezen de omwonenden dat een streep door die eerdere afspraken wordt gezet.

Siloah Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten is gevestigd aan de Broekveldselaan 20 in Bodegraven. In verband met de toenemende vraag wil Siloah het aantal zorgplaatsen met 13 stuks uitbreiden. Tevens wil de organisatie de 15 kamers en dagopvang van De Rank, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat, verplaatsen en ook aan de Broekveldselaan onderbrengen in een vervangend nieuwbouwpand met 40 zorgplaatsen. Het college is bereid om een aantal percelen gemeentelijke grond voor dit doel te verkopen.

Wethouder Oskam gaf tijdens de inspraak aan dat er al zes jaar over de uitbreiding wordt gesproken. Dat was een extra klap in het gezicht van de omwonenden die van niets wisten. Zij voelen zich overvallen door de plannen die enkele weken geleden in deze krant uit de doeken werden gedaan. Van een toegezegde informatieavond vanuit Siloah hadden zij nog niets gehoord. Er was extra onduidelijkheid toen raadsvoorzitter Robin Kersbergen aangaf dat de raadsleden op 8 oktober welkom zijn voor een informatiebijeenkomst over de plannen. De vraag rees of dit nu ook voor de omwonenden gold. Dat werd in elk geval ter plekke vastgelegd. Dan hopen de omwonenden ook schetsen te zien, want zij vrezen een gebouw van vier bouwlagen hoog.

Piet de Rooij memoreerde dat in het bestemmingsplan staat dat de bebouwingsgraad niet boven de 40% uit mag komen. "Het lijkt hier heel veel op glijdende normen ten aanzien van groenbehoud en het karakter van een bufferzone tussen wonen en werken die niet meer van belang lijken. We denken dat bij zo'n hoge bebouwingsgraad van vier verdiepingen en verdriedubbeling in bezetting met cliënten niet alleen Siloah als bedrijf zich in deze bufferzone verder vestigt en dus uitbreidt, maar ook dat zo later toestemming kan worden verleend aan bijvoorbeeld woningbouw of iets anders op leeggekomen sportterreinen grenzend aan Siloah."

De bewonersgroep vindt dat het college een belangrijke stap is vergeten te zetten: namelijk communicatie met de omwonenden. "Het college had eerst zelf het gesprek met de buurt en aanwonenden moeten voeren. Bijvoorbeeld ook over het al in gebruik genomen deel van de groenzone naast de gebouwen voor tuinen en dierenverblijven." De omwonenden hopen op de bijeenkomst meer informatie te krijgen, maar hebben via hun inspraak ook vragen aan raadsleden en college voorgelegd.

Tekst en beeld: Paul Engels

Meer berichten