Logo kobr.nl

Experiment spoedzoekers

Bodegraven-Reeuwijk - Het komende jaar stellen de woningcorporaties, vanuit de bestaande voorraad, zeven woningen beschikbaar voor spoedzoekers, vijf worden beschikbaar gesteld door Mozaïek Wonen, twee door Woningbouwvereniging Reeuwijk. Het gaat om een mix van woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen. De beoordeling of een woningzoekende in aanmerking komt voor deze regeling gebeurt door een 'spoedzoekerscommissie' bestaande uit een vertegenwoordiger van iedere corporatie en de gemeente. Als de woningzoekende door de commissie wordt aangemerkt als spoedzoeker, dan volgt er, binnen twee maanden, een bemiddeling door de corporatie voor een passende woning. Dit passende aanbod moet geaccepteerd worden. Na weigering wordt de spoedzoeker weer een reguliere woningzoekende. Na een succesvolle bemiddeling krijgt de woningzoekende een tijdelijk huurcontract voor twee jaar. De tijdelijke huurder blijft een woningzoekende en behoudt zijn/haar B/L-score en zoekt daarmee in die twee jaar dus verder naar een reguliere passende woning. Het betreft een pilot voor een jaar. Daarna wordt gekeken wat de resultaten zijn. Door persoonlijke gesprekken met spoedzoekers is ook meer zicht op de behoefte en de achtergronden van spoedzoekers. Op basis daarvan kan besloten worden om de regeling, eventueel in aangepaste vorm, definitief in te voeren.

Meer berichten