Logo kobr.nl
Foto:

Volgende stap appartementen Zoutmansweg

REEUWIJK-BRUG - De Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft een verzoek ingediend om het bouwrijpe perceel op de hoek Zoutmansweg met de Westelijke Randweg te mogen kopen voor de realisering van 15 eenpersoons huurappartementen, 21 parkeerplaatsen en 30 fietsparkeerplaatsen.

Over dit bouwplan van de Woningbouwvereniging Reeuwijk is overleg geweest met het wijkteam uit Reeuwijk en de directe omwonenden. Op basis van dit overleg is het plan aangepast en is hierover op 18 februari 2020 in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk een openbare informatieavond gehouden. Het gewijzigde plan is positief ontvangen. Het college heeft daarom ingestemd met de verkoop van de kavel aan de Zoutmansweg 68+70 in Reeuwijk aan de Woningbouwvereniging Reeuwijk voor de realisering van 15 eenpersoons huurappartementen met een maximale huur van 600 euro. De verwachting is dat de bouw van het pand begin 2021 zal starten.


Twintig procent

In het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond voor de raadsperiode 2018-2022 staat dat de raad het percentage sociale huurwoningen bij (nieuw)bouwprojecten wil laten groeien naar 20%. Doelgroepen als jongeren en senioren blijven de bijzondere aandacht van de raad houden. Door realisering van jongerenhuisvesting op deze locatie wordt aan de doelstelling van bouwen voor jongeren en het laten groeien van het percentage sociale huurwoningen naar 20% daadwerkelijk invulling gegeven. Het project betreft een grondexploitatie die later met alle andere grondexploitaties aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden. In de koopovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor als de raad niet met de vaststelling van de grondexploitatie instemt.

Meer berichten