Logo kobr.nl

Vier miljoen voor zonnepanelen op grote daken in Zuid-Holland

REGIO - In de provincie Zuid-Holland zijn veel grote daken die ingezet kunnen worden voor zonne-energie. Om die oppervlakte maximaal te benutten heeft de provincie een de regeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ opgesteld. Hiermee worden financiële belemmeringen weggenomen voor ondernemers en bewoners om hun daken beter te benutten.

De provincie stelt vier miljoen euro beschikbaar tot eind 2023 om te helpen bij de financiering van zonnepanelen. Energie-gedeputeerde Berend Potjer: “Juist nu zijn dit soort impulsen voor de energietransitie hard nodig. We moeten slim omgaan met de beperkte ruimte in Zuid-Holland.”

Op grote daken in Zuid-Holland is nog veel potentie om duurzame energie op te wekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie. Soms moet de constructie worden aangepast om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is, weerhoudt veel grootdakbezitters ervan om zonnepanelen te plaatsen. Potjer: “Het is zonde dat er nog zoveel daken zijn die we niet gebruiken. We hebben in kaart gebracht waar dat aan ligt en pakken de oorzaken aan met een breed plan. We willen met de subsidie zoveel mogelijk grote daken beschikbaar maken voor het opwekken van zonne-energie.”

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie dus de eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moet minimaal voor 15 kWp aan zonnepanelen (ongeveer 45 stuks) passen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van 2500 tot 5000 euro voor de dakeigenaar.

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Dat zijn samenwerkingsverbanden waar mensen in de buurt lid van kunnen worden. Potjer: “Met een coöperatie kunnen inwoners die geen eigen dak hebben, bijvoorbeeld omdat ze huren, samen toch eigenaar worden van zonnepanelen. Wij vinden dit belangrijk en daarom ondersteunt deze regeling ook de match tussen coöperaties en daken.”

Meer berichten