Logo kobr.nl

Crowdfundingsactie voor dierenasiel

REGIO - Nu alle gebruikelijke evenementen en braderieën vanwege COVID-19 zijn afgelast moeten organisaties die afhankelijk zijn van collectes en giften op andere manieren aan donaties komen. Zo ook Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken. De stichting staat elk jaar op tal van lokale braderieën en evenementen om donaties op te halen voor het dierenasiel en de dierenambulance. Nu dit niet kan heeft de stichting een online crowdfundingsactie gestart om online te ‘collecteren’ en zo de nodige hulp aan hulpbehoevende dieren te kunnen blijven bieden.

De coronaperiode veroorzaakt een financiële klap voor Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. De stichting biedt sinds 1981 noodhulp aan dieren in de hele regio (Reeuwijk/Bodegraven tot Nieuwegein) met zowel de dierenambulance als het dierenasiel. Daarnaast verzorgt de stichting o.a. voorlichting op evenementen en scholen. Ondanks dat het werk volledig door vrijwilligers wordt gedaan, zijn er veel kosten die doorlopen, zoals medische zorg, voeding, benzine voor de dierenambulance en verbruiksmiddelen in het asiel. Om die kosten te dekken is de stichting voor het overgrote deel afhankelijk van donaties, die onder andere afkomstig zijn van collecteren op bijvoorbeeld de Woerdense Koeienmarkt. Nu alle evenementen zijn afgelast, lopen zij donaties mis.

Steuntje in de rug
Om hiervoor te compenseren heeft Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. een online crowdfundingsactie gestart. Met de actie hoopt de stichting voldoende geld op te halen om (medische) noodhulp te kunnen blijven verlenen aan dieren in de regio. De dierenambulance rukt gemiddeld zo’n zes keer per dag uit en ook de dieren in het asiel blijven verzorging nodig houden tot zij een nieuw thuis hebben gevonden. De stichting hoopt op financiële steun om het brede werk te kunnen voortzetten. Geld doneren kan via www.doneeractie.nl/help-ons-dieren-helpen/-44680.

Meer berichten