Logo kobr.nl

Opbrengst collecte Brandwondenstichting

REEUWIJK - De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, gehouden in week 41, heeft in Reeuwijk-Brug, Dorp en Tempel het mooie bedrag van 2.739,43 euro opgebracht. Al meer dan veertig jaar is de stichting actief in voorlichting om brandwonden te voorkomen, behandelingen (door onderzoek) te verbeteren en psychosociale nazorg en begeleiding te geven. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Wilt u zich volgend jaar ook inzetten als collectant? Geef u dan op via e-mail: ans_berg@hotmail.com, of telefonisch 0182-395646

Meer berichten