Foto:

Daktuinen vormen een verrijking

Omdat daktuinen vanaf de begane grond vaak niet goed zichtbaar zijn, is de aanwezigheid van een daktuin niet altijd bekend, zelfs niet in de nabije omgeving. Zo ligt er in Reeuwijk een pracht van een daktuin op het winkelcentrum Miereakker tussen de appartementen die daar boven zijn gebouwd.

door Bert Verver

Nederland kent miljoenen platte daken, zowel in zakformaat, zoals op schuren en carports, als van het formaat ‘voetbalvelden’ op grote bedrijfshallen. De totale oppervlakte van deze daken bedraagt naar schatting tussen de 400 en 500 miljoen m2. Het is daarom niet verwonderlijk dat door verschillende instanties wordt gekeken naar mogelijkheden deze daken in ons dichtbevolkte land te benutten voor meer doeleinden dan ‘dakbedekking’. 

Bij nieuwbouw kan bijvoorbeeld worden gekozen voor dubbelgebruik, zoals bij de vergroting van de IKEA in Utrecht, waarbij het dak werd voorzien van een voetbalcomplex. Ook voor de aanleg van zonnepanelen wordt voor zowel klein- als grootschalige energieopwekking nadrukkelijk naar platte daken gekeken. Ook in onze gemeente zijn inmiddels een aantal platte daken van zonnepanelen voorzien.

Opmars

Ook de aanleg van daktuinen is aan een flinke opmars begonnen. Onder invloed van klimaatveranderingen is het besef gegroeid dat daktuinen, die overigens al vanuit de oudheid bekend zijn, een grote verrijking kunnen zijn voor de leefomgeving. Naast het feit dat zij de levensduur van daken verlengen, zorgen ze voor koelte in de bebouwde omgeving, vangen ze fijnstof op en zorgen ze voor een goed leefklimaat voor insecten en vogels. Daarnaast bufferen ze hemelwater, waardoor bij veel regenval het rioolstelsel minder wordt belast door piekafvoer.

Een pareltje

Arie Stigter is een van de vrijwilligers die zich bezig houdt met het onderhoud van de tuin op het winkel-centrum Miereakker. Met enige trots leidt hij ons rond door de tuin, die zeven jaar geleden bij de nieuwbouw van het winkel centrum werd aangelegd. Ondanks het bescheiden budget vanuit de VVE is de tuin inmiddels tot vol wasdom gekomen en zijn er ook nog verbeteringen aangebracht. Het onderhoud wordt door een aantal bewoners gedaan, wat de kosten laag houdt. “Bovendien is het leuk werk,” aldus Arie, terwijl hij lopenderwijs hier en daar wat onkruid verwijdert. “Als bewoner ben ik ontzettend blij met deze groene leefomgeving. Deels is het een sedumtuin, maar er staan ook siergrassen en bloeiende vaste planten in. In kuipen staan wat vruchtbomen en we hebben een tweetal zithoeken onder pergola’s met blauwe regen, die voor schaduw zorgt. 

De tuin is een echte ontmoetingsplek geworden. Vorig jaar hebben we met bescheiden middelen een vijvertje en drie grote bloembakken aangelegd. Met name de insecten hebben dit jaar druk gebruik gemaakt van de speciaal voor hen ingezaaide bloemen.” Arie hoopt dat de tuin tot in lengte van jaren in stand wordt gehouden, maar hij maakt zich wel enige zorgen, omdat de meeste aanwonenden de seniorenleeftijd al ruim hebben bereikt en fysiek niet meer in staat zijn een bijdrage aan het onderhoud te leveren.

Meer berichten