Foto:

Lastenverzwaring voor bewoners en bedrijven

De nieuwe begroting, die nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, betekent een lastenverzwaring voor zowel bewoners als ondernemers. De gemeentelijke belasting voor een gemiddeld huishouden stijgen inclusief een inflatiecorrectie van 1,5 procent met 2,5 procent. Dat is in lijn met de wens van de gemeenteraad. De lasten nemen voor een gemiddeld huishouden toe met 26 euro tot 1097 euro per jaar, een stijging van 2,20 euro per maand gemiddeld.

Tekst: Henri Stolwijk

De lasten voor ondernemers stijgen wat sneller. De OZB niet-woningen loopt achter op het landelijk gemiddelde, dat wordt in twee stappen gelijk getrokken. Daardoor stijgt de gemeentelijke belasting voor de gemiddelde onderneming in 2022 met 7 procent, van 2.221 euro naar 2.376 euro per jaar. Dat komt neer op 13 euro per maand. Daar staat tegenover dat het tarief voor het Ondernemersfonds juist wordt verlaagd met gemiddeld 90 euro per jaar, oftewel 8 euro per maand. Zo blijft de lastenverzwaring voor een gemiddelde onderneming in 2022 beperkt tot 3 procent. Het Ondernemersfonds blijft overigens wel bestaan: de ingezamelde gelden worden door de ondernemers zelf benut.

Meer berichten