Afbeelding

Stop de prietpraat, wees vooral helder

Algemeen Anders bekeken

Helder taalgebruik bevordert communicatie, dan heb je grotere kans dat je wordt begrepen. Het gebruik van ingewikkelde woorden zorgt per se niet voor duidelijkheid, het weglaten van overbodige prietpraat helpt. Je kunt ook stellen: hou het simpel, doe normaal. Waarom noemen steeds meer lieden zich “verbinder”? Stel dat het je taak is het toerisme naar onze gemeente te bevorderen, absoluut mooi en nuttig werk. Maar wat bedoel je dan als je jezelf omschrijft als ‘verbinder toerisme & Promotie’? Je bent marketeer, je verkoopt een boodschap. Wat is daar mis mee? We kennen ook een ambtenaar die zich omschrijft als ‘Verbinder Huizen van Alles’. Zou die de pleisters plakken als een bezoeker zich verwondt? 

Verbinder is helaas ook doorgedrongen tot de gemeentelijke personeelsadvertenties. Zo wordt gezocht naar een planeconoom met onder meer deze eigenschap: ‘Van nature ben je een ondernemende verbinder en integraal samenwerken is voor jou een vanzelfsprekendheid.’ Gooi maar in mijn pet, maar wat wordt hier nu exact gevraagd? Nog een citaat uit een gemeentelijke vacature voor een projectleider civiele techniek: ‘Omgevingsbewust, doortastend en resultaatgericht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.’ En dit moet hij/zij ook kunnen: ‘Je levert een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling en professionalisering van het projectmatig werken binnen de afdeling.’ Misschien kunnen we daar nog een paar begrippen aan toevoegen: mensenmens, stressbestendige teamplayer, duizendpoot zonder 9 tot 5 mentaliteit; zeggen ook helemaal niks. Begrijpt u trouwens deze zin, uit een soort profielschets van onze gemeente: ‘We werken vanuit wisselende rollen zelf organiserend samen aan de opgaven zoals die vanuit de samenleving op ons afkomen.’ In gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen: we zijn er voor u, de burger, we doen wat nodig is om het leven in Bodegraven-Reeuwijk zo prettig mogelijk te houden. Dan snapt iedereen waar je mee bezig bent; je werkt ten dienste van de gemeenschap. Hartstikke mooi toch?