Foto: Ans van Heck Photography

‘Mobiele bereikbaarheid is een hot item in Driebruggen’

Het is bizar, maar ook mooi: anno 2022 midden in de Randstad wonen, in een dorp waar je ’s nachts je auto of fiets niet op slot hoeft te zetten. In Driebruggen kan dat nog, vertellen enkele leden van het Dorpsteam Driebruggen. In de enquête ten behoeve van het opstellen van de Dorpsvisie kwam dit aspect dan ook duidelijk tot uiting.

DRIEBRUGGEN

Driebruggen is een dorp waar de kwaliteit van leven hoog is. In dit mooie dorp met enkele historische gebouwen en boerderijen wonen momenteel zo’n tweeduizend mensen. Het is dorps en landelijk, maar ook levendig en er heerst volgens ingewijden een grote saamhorigheid. Waar maakt een dorpsteam in zo’n omgeving zich sterk voor?

Driebruggen bestaat niet alleen uit een dorpskern, maar ook uit de buitengebieden Laageind, Hoogeind, een deel van het Westeinde en Hogebrug. Het huidige dorpsteam van Driebruggen bestaat zo’n 3 jaar in de huidige samenstelling met Joop van den Nouland als voorzitter, Garth Bouman als penningmeester/secretaris, en de leden Jan van Esschoten, Jaap van der Steen, Chris Hagoort en (niet op de foto) René de Hoog en Mariëtte de Graaf. 

Als we aan het begin van ons gesprek beginnen over de dorpsvisie, zeggen alle aanwezigen meteen dat de belangrijkste onderwerpen voor Driebruggen eigenlijk niet zoveel afwijken van die van de andere dorps- en wijkteams: veilige verkeerssituaties, voldoende woningen voor jongeren en senioren en voldoende voorzieningen scoren hoog. Wel is verrassend genoeg de mobiele bereikbaarheid in Driebruggen een ‘hot item’. Joop: “Bijna iedereen in Driebruggen heeft naast een mobiele telefoon ook nog een vaste telefoon, simpelweg omdat we hier geen goed bereik hebben. Er is bijvoorbeeld midden in het dorp, op de Kerkweg, géén bereik. Dit onderwerp is al vele malen bij de gemeente aangekaart, maar er wordt niets mee gedaan. Het dorpsteam heeft voorgesteld om bij Custwijc een extra paal neer te zetten, maar daarop hebben we totaal geen reactie gekregen. Dat vinden we erg jammer, vooral voor de jeugd.”

Renovatie Kerkweg

Het dorpsteam heeft zich de laatste 2 jaren ook bezig gehouden met het winkelaanbod, waardoor primaire producten zoals brood, melk, eieren en andere versproducten nu weer in het dorp te koop zijn. Daarnaast is het team betrokken geweest bij het opknappen van enkele bruggen en heeft het zich sterk gemaakt voor de belijning van wegen, iets waarop de gemeente wilde bezuinigen. Het dorpsteam heeft ervoor gezorgd dat de gemeente uiteindelijk toch voor een (goedkopere) variant heeft gekozen, omwille van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in de buitengebieden. 

Ook de lang gekoesterde renovatie van de Kerkweg is nu in volle gang en ook hiermee heeft het dorpsteam zich intensief bemoeid. Jaap: “Sinds Landal zich in Reeuwijk heeft gevestigd, merken we een enorme toename van het wandel- en fietsverkeer, dus de aanpak van de Kerkweg is erg belangrijk.” Joop: “Er zijn ook mooie lantaarnpalen gekomen die uiteindelijk in het gehele dorp zijn doorgetrokken, waardoor het dorp een mooie aanblik heeft gekregen. Chris: “Het plein bij Custwijc is als eerste aangepakt en dat is erg mooi geworden. Er is veel overleg over geweest, maar nu is iedereen er tevreden over.”

Kritische noot

Is alles dan rozengeur en maneschijn in Driebruggen? Het dorpsteam prijst zich gelukkig met twee leden die voorheen ambtenaar waren en daardoor goed hun weg weten binnen de gemeentemolen. Maar bij het thema veiligheid wordt meteen duidelijk dat dit een punt is waarvoor het dorpsteam vooralsnog geen voet tussen de gemeentelijke deur krijgt. Chris: “De economische bedrijvigheid in Driebruggen en buitengebieden wordt steeds groter. Vrachtwagens en trekkers worden groter en de snelheid neemt toe. Door gebrek aan verkeerstoezicht, handhaving en controle krijg je onveilige situaties. We hebben al zo vaak gevraagd om camera’s, boa’s en meer politie, maar er wordt niets mee gedaan.”

In het verlengde hiervan speelt een ander probleem, namelijk de gebrekkige communicatie. Niet alleen tussen gemeenten en burgers, maar ook tussen gemeenten en dorpsteams. “Er is een landelijke trend dat gemeenten steeds vaker hun werk uitbesteden, denk aan kennis over juridische zaken, veiligheid, verkeer, ruimtelijke ordening en ambtenaren. Gemeentelijke taken worden dus niet meer door ambtenaren uitgevoerd, maar door derde partijen. Dit heeft als gevolg dat je als burger denkt met een ambtenaar te communiceren, terwijl je in feite met iemand praat die niet direct betrokken is en vaak jouw vraag weer doorspeelt naar iemand die het ook niet weet.”

Landelijke trends zoals het uitbesteden van werk laten zich niet eenvoudig terugdraaien. Hoewel het dorpsteam van Driebruggen in haar algemeenheid tevreden is over de bereikbaarheid van en de communicatie met de gemeente, vestigt het zijn hoop voor duidelijkheid op een positieve invloed van de nieuwe burgemeester. ‘Nee’ mag daarbij ook een antwoord zijn, zowel voor burgers als dorpsteams!

door Ans van Heck

Meer berichten