<p>Elly de Vries, wethouder namens D66</p>

Elly de Vries, wethouder namens D66

(Foto: Bert Verver)

Opvallende rol voor Elly de Vries in nieuw college

Bodegraven-Reeuwijk heeft een nieuw college: het wordt gevormd door D66, SGP, VVD en CDA. Zij leveren respectievelijk Elly de Vries, Jan Leendert van den Heuvel, Robin Kersbergen en Dirk-Jan Knol als wethouder. Van den Heuvel en Knol keren daarmee terug, de andere twee zijn nieuw.

Echt verrassend is dit niet: de partijen onderhandelden al sinds de verkiezingen over een nieuw akkoord. Christenunie en Groen Links werden daarvoor niet uitgenodigd, hoewel ze in de afgelopen vier jaar wel deel uitmaakten van het college.

Opvallende rol

Opvallend is vooral de rol van Elly de Vries: de lijsttrekker van de kleinste partij krijgt de zware portefeuilles financiën, personeel, onderwijs en cultuur toegewezen. Gelet op de slechte financiële positie van de gemeente, met een schuld van meer dan 170 miljoen euro, en de discussies over de inrichting van de gemeentelijke organisatie en de toekomst van het Evertshuis neemt De Vries het voortouw in belangrijke dossiers.

Kersbergen, de jongste wethouder die ooit is aangetreden in Bodegraven-Reeuwijk, neemt de portefeuilles openbare ruimte, verkeer en vervoer, klimaatadaptatie, grondzaken en recreatie en toerisme voor zijn rekening. Knol, voorheen belast met financiën, krijgt de verantwoording over Ruimtelijke Ordening, wonen, sport en jeugdzorg. Tot slot zijn de portefeuilles economie, werk en inkomen, schuldhulpverlening en duurzaamheid aan Van den Heuvel toegewezen.

Ruime meerderheid

De partijen die nu gaan samenwerken beschikken gezamenlijk over 14 raadszetels, een ruime meerderheid dus. Hoewel nog geen details zijn versterkt over het coalitie-akkoord staat vast dat bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderwerp Financiën: leidraad vormt een direct na de verkiezingen geopenbaarde notitie onder de titel Herstelplan. Dit moet er voor zorgen dat de gemeentelijke schuldenlast van ruim 170 miljoen euro wordt teruggebracht tot aanvaardbare grootte.

De coalitie-onderhandelingen vonden plaats onder leiding van CDA-prominent Koos Karssen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het gemeentelijk woningbeleid en over de inrichting van de ambtelijke organisatie. Ook is er een begin gemaakt met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester, die waarnemend burgemeester Erik van Heijningen eind 2022 moet opvolgen. In juni moet die schets definitief zijn, hij zal dan in de gemeenteraad worden besproken met de commissaris der koning. Daarna wordt de sollicitatieprocedure opgestart.

Nieuwe raadsleden

Het toetreden van Van den Heuvel, De Vries en Kersbergen tot het college van B en W betekent ook dat hun partijen een nieuw raadslid moeten voordragen. Zowel SGP, D66 als de VVD moet bovendien op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Verwacht dat de eerstvolgende op de lijsten zullen toetreden tot de raad: Jacob Biemond voor de SGP, Gerrit Jan Ankone voor de VVD en Leon Prijs voor D66. Als fractievoorzitters worden genoemd Dirk van den Akker (VVD), Henk van der Smit (SGP) en Bas Otting (D66). Otting is nieuw in de gemeenteraad, de andere twee hebben al ruime ervaring opgedaan.

Fractievoorzitter Jan Vergeer van het CDA, die als leider van de grootste partij de partijen bij elkaar bracht is tevreden over het resultaat: “Met deze kandidaat-wethouders hebben we een prachtige mix aan ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat dit team van wethouders in samenwerking met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie de uitdagingen die voor ons liggen aankunnen.”

Het nieuwe college zal op 1 juni worden geïnstalleerd.

Tekst: Henri Stolwijk

Meer berichten