Afbeelding

Communicatie is een vak

Algemeen Anders bekeken

Hou u vast: “Hierbij brengen wij u op de hoogte van werkzaamheden die binnenkort bij u in de buurt plaatsvinden.”

Het citaat komt uit een op 7 juli gedateerde brief van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor bewoners in Broekvelden in de buurt van de voetbalcomplexen. Er wordt een “klimaatadaptieve en ecologische waterverbinding gerealiseerd tussen de Goudse Vaart en de Grutto,” zo wordt gemeld. Rijnland werkt namelijk aan ”het toekomstbestendig maken van het watersysteem in Zuidzijderolder Reeuwijk.” De R moet vermoedelijk de P van polder zijn, maar goed, da’s op zichzelf een onbelangrijk detail, zo’n brief maken is best ingewikkeld. En vergt blijkbaar tijd: de werkzaamheden zijn al half juni begonnen. 

Of eigenlijk nog veel eerder, toen de groenstrook langs de Broekveldselaan werd gekortwiekt om ruimte te maken voor een sloot, pardon: ‘waterverbinding’. Die sluit straks aan op de hondenvijver aan de Grutto, vanwaar een doorgang komt naar het dichtslibbende slootje achter de Watersnip. Dat staat weer in verbinding met de Groote Wetering en de achterliggende polder. 

Kijk, dat je omwonenden informeert over dit soort werkzaamheden is de normaalste zaak van de wereld, communicatie vindt iedereen belangrijk. Maar doe dat dan vooraf en niet als de werkzaamheden al een eind zijn gevorderd. Bovendien zou het wel zo aardig zijn als je duidelijk maakt wat de werkzaamheden exact behelzen. Een knap mens die dat uit deze brief weet te halen. We lezen dat de ‘gemeente in het najaar langs de Broekveldselaan een groenstructuur realiseert’. Er zijn wat onduidelijke kaartjes bijgevoegd hoe het verkeer periodiek wordt omgeleid. Maar hoe bijvoorbeeld de verbinding via de Grutto tot stand komt? Het blijft gissen. 

Wat we weer wel leren is dat de samenwerking met Van Rijn Services ertoe leidt “dat er zoveel mogelijk CO2-neutraal gewerkt wordt”. Loze woorden, moderne prietpraat, leg het dan ten minste uit. Communicatie is toch echt een vak, blijkt maar weer.

!