Beeld: Pixabay
Beeld: Pixabay

Holiday vacant?

Algemeen Meditatief Cursief

Holiday vacant?

Hebreeën 4

Het doel van vakantie is ‘tot rust komen’. In het Engels zijn er twee woorden voor ‘vakantie’. Dat zijn ‘vacation’ en ‘holiday’. Beide woorden hebben de betekenis van ‘een meerdaagse periode waarin de gewone dagelijkse activiteiten gestaakt worden’. Vakantie stamt af van het Latijns woord ‘vacant’. Het betekent dat de vaste plaats tijdelijk onbezet is. Holiday betekent ‘heilige dag’. 

Het thema ‘rust’ is één van de belangrijkste elementen in de Bijbel. In de Bijbel zijn de heilige dagen de Sabbath (de zaterdag) en de feestdagen. Het zijn bepaalde dagen waarop de gewone dagelijkse activiteiten even gestaakt werden. In deze periode maakte iemand zijn plaats (tijdelijk) vacant. Het doel van deze ‘holidays’ is ‘tot rust komen’. Daarbij werden de mensen opgeroepen om geconcentreerd te zijn op de Schepper van het leven. Augustines schreef ooit dit gebed: “Want U hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U”. Het is bijzonder 

dat de Schepper van hemel en aarde ook in 2022 nog steeds de ultieme vervulling wil geven van de absolute rust waar een mens naar verlangt. Het is de bestemming van een mens om tot deze rust te komen bij God. Het is voor ons onmogelijk om die rust in onszelf, bij anderen of in activiteiten te vinden. Het is de Heer Jezus 

Christus die dit door kruis en opstanding mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft een nieuwe dag gecreëerd, dat is het heden. Vanaf vandaag kunnen wij dagelijks binnengaan in die rust. Deze rust is niet afhankelijk van omstandigheden, maar biedt een innerlijke vrede welke ons verstand te boven gaat. Het is rust met een toekomstverwachting naar de eeuwige ‘holiday’.

In Hebreeën 4 worden we opgeroepen om deze holiday niet vacant te laten. We worden opgeroepen om alles op alles te zetten om deze rust binnen te gaan. Dat lijkt een contradictie, want dit suggereert dat je er hard voor moet werken. 

De realiteit is echter dat Jezus Christus alles heeft volbracht. In Hem kunnen we vakantie houden en vanuit Hem gaan we straks weer aan de slag. 24/7

Arjo van der Steen
Voorganger bij de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs