Beeld: pexels.com
Beeld: pexels.com

Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

Algemeen Bedrijfsberichten Duurzaam

PROVINCIE - Bedrijventerreinen in Nederland worden de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Er is dankzij het Nationaal Groeifonds namelijk 26 miljoen euro toegekend aan het programma Werklandschappen van de Toekomst.

Werklandschappen van de Toekomst is een project van overheden, onderwijs, koepelorganisaties van bedrijven, buitenruimte ontwerpers, kennisorganisaties en NGO’s om naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen toe te werken. Het doel van het project is om bedrijventerreinen te veranderen in plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn. Bedrijventerreinen als buffers tussen stad en buitengebied met functies als recreatie, wateropvang, verkoeling en smog-voorkoming. 

Van hete kooltjes naar groenplezier

Het project is een initiatief van IVN Natuureducatie en start in 2023. Directeur van IVn Jelle de Jong reageert: “Dit is fantastisch nieuws. De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart en vooruitgang gebracht, maar medewerkers en omwonenden vragen nu om een volgende stap, die nodig is in een veranderend klimaat, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en niet te vergeten de onder druk staande biodiversiteit.”

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete (Economie) voegt toe: “Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te behouden is het belangrijk om in te zetten op de transitie van reguliere bedrijventerreinen naar werklandschappen van de toekomst. Dit is niet alleen financieel noodzakelijk, maar ook vanuit brede welvaart essentieel. Wat zou het mooi zijn om de ‘hete kooltjes in het Zuid-Hollandse landschap’ om te toveren tot plaatsen waar men graag werkt, langsfietst als recreant, of waar men in de lunchpauze met plezier een blokje om loopt.”

Advertentie

Categorieën