Locoburgemeester Dirk Jan Knol heeft Piet van Kooten de versierselen horend bij het koninklijke lintje opgespeld.  Beeld: Lisanne van Uunen
Locoburgemeester Dirk Jan Knol heeft Piet van Kooten de versierselen horend bij het koninklijke lintje opgespeld. Beeld: Lisanne van Uunen

Koninklijk jubileum volkstuinvereniging Bodegraven

Algemeen Human Interest

BODEGRAVEN - Op 27 november 2022 bestond de Volkstuinvereniging Bodegraven exact 50 jaar. Een jubileum dat niet geruisloos voorbij is gegaan. De leden vierden dit afgelopen zaterdag op hun tuin De Polderhof met de uitreiking van het jubileumboek door locoburgemeester Dirk-Jan Knol. Het jubileum kreeg een oranje randje doordat Piet van Kooten een koninklijke onderscheiding ontving voor zijn bijzondere inzet voor de vereniging. 

door Lisanne van Uunen

Jubileumboek 

November is normaal gesproken niet de tijd dat de leden van de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging, zoals de vereniging voluit heet, elkaar veel zien. Het is geen zaai- of oogsttijd en wie geen boerenkool in zijn of haar tuin heeft staan, heeft er dus weinig te zoeken. Toch was het zaterdag druk in de De Polderhof, de winkel in beheer van de vereniging waar onder andere zaden en grond worden verkocht. Eerst werd een kopje koffie met elkaar gedronken en het borduurwerk van Mevrouw Nemeth werd bewonderd. Als lid van het eerste uur had ze het logo van de vereniging op de machine geborduurd en dat trok veel bekijks. Het borduurwerk heeft een mooie plek in de winkel gekregen.

Na de koffie verzamelden iedereen zich buiten voor het gebouw voor de uitreiking van het eerste jubileumboek. Voorzitter Aad Beens dankte alle leden en de jubileumcommissie voor hun bijdrage aan het mooie naslagwerk. Het is een kleurrijk boek geworden vol verhalen, foto’s en recepten die zijn aangedragen door de leden van de vereniging. Aad overhandigde het eerste exemplaar symbolisch aan Locoburgemeester Dirk-Jan Knol. 

Onderscheiding

Dirk-Jan nam daarop het woord en vertelde dat hij vroeger ook een tuin heeft gehad. Hij koestert daar mooie herinneringen aan. Bij zijn anekdotes over de bonen die allemaal op hetzelfde moment geoogst moesten worden, klonk veel gelach van herkenbaarheid. Het verhaal kreeg een onverwachte wending toen hij Piet van Kooten uitnodigde naar voren te komen. Piet is lid en vrijwilliger van het eerste uur. Menig bestuursfunctie is in zijn handen geweest en momenteel bewaakt hij de financiën als penningmeester. “Piet is er niet voor de vereniging, Piet is de vereniging” speechte Knol. “En gezien u uitzonderlijk inzet voor de Volkstuin- en recreatieverenging heeft het de zijne Majesteit de Koning behaagt in te stemmen met de voordracht om u bij Koninklijk besluit te benoemen tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau...” De woorden van de locoburgemeester emotioneerden Van Kooten en werden gevolgd door een groots applaus. Hij was overdonderd en wist eigenlijk niet wat hij moest zeggen, behalve dan dat zijn vrouw waarschijnlijk op de hoogte was, want hij moest een jasje aan in plaats van zijn vest. 

Nieuwe generatie staat klaar

De volkstuinvereniging kent veel wat oudere leden maar er blijken ook steeds meer jonge mensen die zich aanmelden voor een tuin. Zo ook Sharon van der Meij en Anne-Rie van der Linden die samen een tuin beheren. “Toen in coronatijd de sportscholen en alle andere uitgaansgelegenheden dicht gingen hadden we weinig om handen en kwamen op het idee ons aan te melden voor een tuin” verteld Anne-Rie. “We waren in die tijd huisgenoten en wisten helemaal niets van tuinieren. We hebben echt veel geleerd en we hebben hier veel leuke mensen leren kennen”. De dames bleken niet alleen goed te zijn in het opkweken van courgettes maar ze meldde zich ook voor het bestuur. “De andere bestuursleden hebben de levenservaring en wij nieuwe verjongende ideeën. We vullen elkaar zo goed aan. We hopen eraan bij te dragen dat de leden zich meer verbonden voelen. Een wedstrijd voor het opkweken van de hoogste zonnebloem of grootste pompoen zijn hier voorbeelden van.” Tijdens het jubileumfeestje mixte de dames zich tussen de ervaren leden om elkaar nog beter te leren kennen en om ideeën voor het volgende seizoen uit te wisselen.

Het jubileumboek van de Volkstuinvereniging Bodegraven is voor oud-leden en andere geïnteresseerden verkrijgbaar bij De Readshop Karssen. 

Sharon van der Meij en Anne-Rie van der Linden. Beeld: Lisanne van Uunen