Wethouder Kersbergen en gedeputeerde Zevenbergen planten de laatste boom aan de Raadhuisweg. Beeld: Bert Verver
Wethouder Kersbergen en gedeputeerde Zevenbergen planten de laatste boom aan de Raadhuisweg. Beeld: Bert Verver

Herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg feestelijk afgesloten

Algemeen Human Interest Overheid

REEUWIJK - Na jarenlange voorbereiding en vele inspraakavonden is woensdag 30 november het herinrichtingsproject van de veelbesproken Raadhuisweg/Zoutmansweg feestelijk afgesloten door wethouder Robin Kersbergen en gedeputeerde Verkeer en Vervoer Frederik Zevenbergen. Daarmee is formeel een eind gekomen aan de inrichting van de 30-km zone, die de gemoederen in Reeuwijk-Brug lang heeft bezig gehouden.

Door Bert Verver

Laatste boom

Op de kille woensdagochtend kwamen de wethouder en de gedeputeerde op de fiets vanaf het streekmuseum richting de Koebrug om de laatste boom te planten als sluitstuk van de vele werkzaamheden die zijn verricht. Onder toeziend ook van bewoners van de weg en ambtenaren van provincie en gemeente was de klus snel geklaard. Robin Kersbergen hield het bij een korte toespraak en sprak zijn vreugde uit over het feit dat de aanplant van het vele groen de weg een dorpskarakter had gegeven. Hij wees het gezelschap erop dat het gebruik van de weg een gezamenlijke verantwoordelijkheid was en beloofde dat handhaving op het gebruik een van de aspecten was waar in de toekomst nog de nodige aandacht aan moet worden besteed.

Ook Zevenbergen onderstreepte het dorpse karakter van de weg, die op verzoek van de provincie ook het karakter van ‘doorfietsroute’ tussen Gouda en Bodegraven had gekregen. Hij had tijdens de korte fietstocht ervaren dat de snelheid duidelijk was gedaald waardoor hij zich veilig had gevoeld. Ook complimenteerde hij de gemeente met het feit dat er veel aandacht was besteed aan het aspect leefbaarheid. Daarmee doelde hij niet allen op de groenaanplant maar ook op de ‘bijzondere plekken ‘die langs de Breevaart waren ingericht.

Na afloop van de korte plechtigheid ging het gezelschap naar het Zalencentrum De Brug waar in de grote zaal een overzicht werd gegeven van de historie van het gebied rond de Breevaart en de ontwikkelingen die de Raadhuisweg/Zoutmansweg heeft doorgemaakt zowel in het verre verleden als in de laatste jaren