Afbeelding

Lekker druk met plannen maken

Algemeen Anders bekeken

Het blijft geinig van tijd tot tijd te kijken hoe het met de plannen van ons gemeentebestuur staat. Uitgangspunt is het coalitieakkoord waarmee VVD, D66, CDA en SGP in 2022 hun regeerperiode zijn ingegaan. Onlangs informeerde Willem Zuyderduyn (Lokaal Liberaal) waarom een aantal toegezegde deadlines van plannen in het eerste kwartaal niet was gehaald. De antwoorden van het college zijn in zekere zin briljant: het zit soms tegen, aan de plannen wordt gewerkt, opgelopen vertragingen worden waar mogelijk ingehaald. 

Verrassend: het scenario Centrumvisie “is doorgeschoven i.v.m. behoefte college om zich verder te verdiepen in de complexiteit van de scenario’s.” Het Plan van Aanpak Strategische vastgoedplannen: opgeschort omdat ‘eerst een deskundige medewerker’ moet worden aangetrokken. Geruststellend: “Inhalen vertraging heeft hoge prioriteit.” Misschien verklaart dat een in mei te verwachten tussenrapportage over de toekomst van het Evertshuis, met als belangrijkste conclusie dat verder onderzoek nodig is. 

De toegezegde zogenaamde 0-meting van de gemeentelijke dienstverlening? Uitgesteld. Maar: “We pakken dit nu op een alternatieve wijze op, dit zorgt helaas wel voor vertraging.” De business case voor de nieuwe Da Costaschool: niet gelukt in het eerste kwartaal. Het goede nieuws: de business case (BC) is inmiddels intern getoetst. Er zijn nog wat “bespreekpunten i.v.m. met het nog te ontwikkelen beleid in IHP-proces.” Dat stond in april op de agenda, daarna zou het BC openbaar gemaakt kunnen worden. Inmiddels is het mei, nog niet gezien. Er zou een Programma Economie worden neergelegd in het eerste kwartaal. Een eerste concept blijkt ‘in februari al besproken’ met sparringpartner OPBR (ondernemersorganisatie). Het OPBR noemde dit broddelwerk. Inmiddels wordt gewerkt aan een betere invulling. Dat vergt extra tijd.

Conclusie: als je een plan niet op tijd af hebt meld je dat je van plan bent dit in te halen. Noem het een nieuw plan. En zo kun je plannen blijven maken. Ben je toch lekker druk.