Afbeelding

Toekomst Reeuwijkse Plassen

Algemeen Politici aan het woord

Vanaf 1995 heb ik mij bezig mogen houden met de toekomst van de Reeuwijkse Plassen. Eerst als wethouder, later als voorzitter van het Overleg Platform Toekomst Reeuwijkse Plassen. Het gebied oogt meestal erg rustig, zeker op een doordeweekse dag. Maar bestuurlijk gezien was het er nogal eens onrustig. Het was een enorme uitdaging om recht te doen aan alle belangen die er spelen. Er wordt gewoond, maar ook gewerkt. Jagen en vissen strookt niet altijd met de opvattingen van natuurbelangen. Om het over eigendom en gebruik van het water maar niet te hebben. Projecten om tot verbetering van de waterkwaliteit te komen zijn geslaagd, maar ook weleens mislukt. In deze periode hebben veel mensen vanuit tal van organisaties zich ingezet voor dit prachtige gebied. In de overleggen stormde het binnen soms harder dan buiten, maar toch bleef een groep bevlogen mensen met elkaar in gesprek om het beste voor onze mooie plassen te zoeken. Kortgeleden werd ik uitgenodigd door de voorzitter en secretaris van de Stichting 12 Reeuwijkse Plassen. Zij hebben een nieuwe organisatiestructuur opgezet en bruisen van energie om zich in te zetten voor het behoud en beheer van ons unieke plassengebied. Met veel waardering denk ik terug aan al die mensen die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor het plassengebied. Het streven naar behoud en beleving van het gebied is altijd de samenbindende factor gebleven. En regelmatig verschilden daarbij de opvattingen over de wijze waarop dit moest gebeuren. In het gesprek met de Stichting 12 Reeuwijkse Plassen is mij duidelijk geworden dat zij ook allen die iets met het gebied te maken hebben daarbij willen betrekken. De nieuwe bestuurders wens ik veel wijsheid om het roer stevig in handen te houden.