Foto:
Anders bekeken

Een mooi plan

  Column

Het klinkt goed: nieuwe verbindingen moeten ervoor zorgen dat boten in Zuid-Holland gemakkelijker van het ene naar het andere watersportgebied kunnen varen. Dat spreidt de drukte en het water wordt uit recreatief oogpunt beter benut. Naast alle ellende leert dat vermaledijde COVID-19 ons óók dat recreëren dicht bij huis hartstikke leuk is.

Een van de wensen is ontsluiting van de Reeuwijkse Plassen via de Enkele Wiericke: in plaats van de gecompliceerde tocht langs sluizen en bruggen door Gouda naar de Gouwe of de Hollandsche IJssel zouden boten via een sluis of een ingenieuze hefinstallatie van en naar de Enkele Wiericke kunnen. Via de Oude Rijn opent zich vervolgens de waterwegenwereld. Recent is de eerste stap gezet: een kanopassage. Dat is een relatief eenvoudige ingreep, niet veel meer dan een paar steigers waar kanoërs in- en uitstappen om hun kano over te sjouwen. Door bezwaren van omwonenden, die vrezen dat zo’n voorziening voor hen betekent dat het verkeer toeneemt, duurde die aanleg zeven jaar.

Ook watereigenaren in Reeuwijk (het grootste deel van de Plassen is in particulier bezit) zien dit soort zaken niet echt zitten. De aanleg van een verbinding voor sloepen, hoezeer ook gewenst door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en het Watersportverbond, is dus bepaald nog geen gelopen koers. En dat staat dan nog los van de speurtocht naar geld, want zo’n project kost miljoenen. Als alternatief wordt genoemd het doortrekken van de Breevaart naar Bodegraven, maar ook dat kost ettelijke miljoenen. Bovendien: je moet ook dan ergens aansluiten op de Oude Rijn.

Er is al veel geld besteed aan mooie presentaties, er worden inspraakrondes gehouden om draagvlak te creëren. Noem het een open deur, maar het is feitelijk juist dat nog heel veel water door de Enkele Wiericke zal stromen voordat de verbinding voor sloepen is aangelegd.

Meer berichten