Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Zomertijd - vakantietijd

  Human Interest

Aan het einde van de raadsvergadering wenste de burgemeester iedereen een fijne vakantieperiode toe. Hij blikte een kort moment terug op het eerste volle jaar van de huidige gemeenteraad en constateerde dat er veel werk is verzet. Tal van onderwerpen en (oude) dossiers zijn aan de orde geweest en hebben tot besluitvorming geleid. Fijn dat we voortgang maken en dank aan de ambtenaren en het college, die de raad in staat stellen haar werk te doen.

De zomertijd is niet alleen (en voor iedereen) vakantietijd. In het gemeentehuis is de begroting voor 2020 een flinke opgave. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en dat zal ook gevoeld worden. Om die keuzes helder in beeld te hebben, heeft het CDA via een motie de oproep gedaan om een keuzenotitie te maken, zodat we weten wat we kunnen kiezen en wat hiervan de consequenties zijn. Een aantal mogelijke keuzes zijn reeds geduid en er zullen er nog meer volgen.

In de vakantietijd wordt er ieder jaar weer een beroep gedaan op vele vrijwilligers. Het is goed om om u heen te kijken waar u een helpende hand kunt uitsteken. Dat hoeft niet altijd een omvangrijke taak te zijn. Aandacht voor degenen die niet op vakantie (kunnen) gaan, een bezoekje aan een oudere van wie de eigen familie op reis is of een boodschapje doen voor iemand die dat zelf niet kan doen. U maakt hiermee het leven van die ander een beetje mooier en hoe mooi is dat voor u zelf.

Waardering heeft het CDA voor vele vrijwilligers die zich in hun eigen vrije tijd (en vakantiedagen) inzetten voor de vakantiespeelweken in onze dorpen. Wij vinden het ontzettend belangrijk werk dat bovendien veel kinderen een leuke week bezorgt. We wensen iedereen die zich hiervoor inzet veel succes en vergeet vooral ook niet zelf ervan te genieten.

Een hele fijne zomertijd - vakantietijd toegewenst!

Jan van Rooijen, raadslid CDA

Meer berichten