Afbeelding

Beter Bereikbaar Gouwe: 'Voorstellen zijn nog maar strepen op papier'

Human Interest

Boskopers en Reeuwijkers klapperden met hun oren toen ze via via te horen kregen dat er provinciale wegen voor hun deur zouden komen te liggen. Massaal trokken ze daarom naar de eerste 'werksessie' van het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) op woensdag 10 en donderdag 11 juli. Wat bleek: er was nog niets besloten, alleen slecht gecommuniceerd.

Met het BBG-project wil de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid rond de Gouwe en de N207 verbeteren. Sacha van Altena, programmamanager van BBG, begon zijn presentatie optimistisch: "We staan hier op deze werkbijeenkomst voor een gezamenlijke opgave." Maar zo voelde het niet. De bewoners waren kritisch: "Dat klinkt mooi, maar de werkelijkheid is vaak anders", reageerde een van hen.

Middelburgseweg

Vooral de bewoners van de Middelburgseweg, op de rand van Boskoop, Reeuwijk en Waddinxveen, waren geschrokken. Een van de mogelijke maatregelen is dat hun straat een 80km-weg wordt. Hier waren zij fel tegen: de weg zou ten koste gaan van de bodemgesteldheid, veiligheid en leefbaarheid. Bovendien waren de Reeuwijkse bewoners pas afgelopen week op de hoogte gesteld dat hun straat überhaupt relevantie had voor het hele project. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is namelijk pas sinds eind mei bij BBG betrokken en was zelf ook nog niet volledig op de hoogte. Het college heeft zich inmiddels echter achter de bewoners geschaard.

Sacha van Altena bood op de bijeenkomst zijn oprechte excuses aan voor de slechte communicatie. "We hadden oorspronkelijk gepland eerst met de belangengroepen aan tafel te gaan en daarna met de bewoners, maar het nieuws ging als een lopend vuurtje en bewoners - die nog van niets wisten - raakten begrijpelijkerwijs in paniek. Uiteindelijk hebben we besloten toch iedereen tegelijk uit te nodigen, maar dat was op het laatste moment." Van Altena benadrukt dat het in ieder geval op geen enkele manier de bedoeling was geweest de bewoners buiten de besprekingen te houden. Voor de geschrokken bewoners van de Middelburgseweg wordt binnenkort een extra bijeenkomst ingepland om hun zorgen te bespreken.

Voorstellen, geen besluiten

Ook de beschuldiging dat eigenlijk alles al vast ligt, wijst Van Altena van de hand. "Vandaag draait om informeren en informatie verzamelen. Er is nog totaal geen sprake van besluiten. We zoeken naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. De huidige voorstellen zijn slechts strepen op papier. Voor de invulling hebben we alle meningen nodig."

Na de presentatie werden de aanwezigen uitgenodigd aan vier werktafels rond de thema's 'wegen en verkeer', 'fiets en ov', 'varen en waterrecreatie' en 'belangen en zorgen om de omgeving'. Van Altena: "We werken met twee sporen: haalbaarheid en draagvlak. Voor dat eerste doen we zelf onderzoek. Voor dat tweede hebben we jullie input nodig."

Het is duidelijk dat de voorgestelde maatregelen nog een hoop haken en ogen hebben. Vooral de thema's 'verkeer' en 'omgeving' konden op pittige inbreng rekenen.

Na de zomer volgen meer werksessies om de plannen verder te verfijnen. Als daar net zoveel mensen op af komen, is het zeker dat alle zwakke punten aangekaart worden.

Tekst en beeld: Key Tengeler

Beter Bereikbaar Gouwe

BBG is ingedeeld in drie fasen. De eerste fase bestond uit onderzoek naar de knelpunten. Hierna zijn vijf scenario's opgesteld, waarvan er drie doorgaan 'naar de volgende ronde': fase 2. Deze bijeenkomst was de start van deze fase.

Tijdens fase 2 worden de eerdere scenario's losgelaten en wordt er alleen gekeken naar de bouwblokken waaruit ze bestonden: een lijst van 26 maatregelen. Deze maatregelen worden stuk voor stuk getest op haalbaarheid. Van de best geteste maatregelen worden combinaties gemaakt. In het komende anderhalf jaar moet er een samenhangend 'maatregelenpakket' worden gevormd. Dit pakket is het advies aan de provincie en betrokken gemeenten. Zij nemen een beslissing in het voorjaar van 2021.

In fase 3 wordt de beslissing uitgevoerd. Deze fase kan tot 2030 duren.

Afbeelding
Afbeelding

Advertentie

Categorieën