Logo kobr.nl
Mark Rotteveel toont een van de Tree Tags.
Mark Rotteveel toont een van de Tree Tags. (Foto: Bert Verver)

Vijf waardevolle bomen krijgen Tree Tag

  Human Interest

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Op 18 juni zijn op 150 locaties in Nederland, België, Engeland en Zweden waardevolle bomen voorzien van een Tree Tag om mensen bewust te maken van het belang van bomen. Ook in Bodegraven-Reeuwijk zijn vijf bomen voorzien van een dergelijk certificaat. Niet zo verwonderlijk, want de initiatiefnemer hiervan, Mark Rotteveel (34), woont in Reeuwijk-Dorp. Een gesprek met een gedreven groenman, die het belang van bomen als geen ander weet uit te leggen.

Na zijn opleiding aan de Hogeschool Larenstein in Velp ging Mark Rotteveel aan de slag bij de Koninklijke Van Ginkel Groep, een bedrijf met 250 werknemers met de hoofdvestiging in Veenendaal. Het bedrijf is gespecialiseerd in vele vormen van groenvoorziening, waarbij de laatste jaren het stedelijk groen een belangrijke plaats inneemt. Mark is projectadviseur bij het bedrijf en bij de daaraan gelieerde onderneming in boomverzorging Pius Floris. Hij werkt voor diverse opdrachtgevers en heeft zich gespecialiseerd in de toekomstbestendige stad, bomen, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. De laatste jaren is daar nog een specialisatie bijgekomen: het waarderen van ecosysteemdiensten (diensten die de natuur levert aan mensen) van bomen. Met de Tree Tags en het Amerikaanse programma i-Tree Eco maakt hij deze op een wetenschappelijke manier zichtbaar.

Stedelijke omgeving
“Bomen zijn erg belangrijk om onze stedelijke omgeving leefbaar te houden," vertelt Mark met veel bevlogenheid. "Denk daarbij aan verkoeling geven, regenwater vasthouden, zuurstof produceren, fijnstof opvangen, etc. Het is lastig om die meerwaarde goed in te zien. Gemeenten zeggen groen wel belangrijk te vinden, maar je ziet dat het bij bezuinigingen als eerste in het gedrang komt. Dat geldt overigens ook bij bewoners, die bij een beetje overlast een boom al weg willen hebben. Dat laatste is steeds gemakkelijker gemaakt door de afschaffing van kapvergunningen, waardoor heel veel bomen niet meer beschermd zijn.”

Melbourne
Mark vertelt verder over het ontstaan van de Tree Tags: “Wij vinden het heel belangrijk om inwoners bewust te maken van de waarde van bomen. Vanuit mijn betrokkenheid heb ik samen met een Engelse partner het systeem van Tree Tags opgezet voor Europa. Mijn inspiratie haalde ik uit het Australische Melbourne. Daar lag een gemeentelijk voorbeeld. Bomen werden van Tree Tags voorzien en daar kwamen heel veel reacties op, bijvoorbeeld mensen die hele liefdesbrieven aan bomen schreven. De gemeente moest twee mensen aanstellen om die reacties te beantwoorden.”

Mark laat zien dat een Tree Tag in feite een duurzame poster is, die aan de boom wordt opgehangen. “We doen dat bij unieke en markante bomen, die gemeten en geanalyseerd worden. Daarbij wordt precies vastgesteld wat die boom betekent voor het ecosysteem op die bepaalde plek. Naast de algemene informatie, zoals soort, grootte en afmetingen, wordt aangegeven hoeveel zuurstof de boom produceert, hoeveel regenwater hij kan vasthouden, wat hij betekent voor de luchtkwaliteit en hoeveel CO2 er wordt afgegeven. Met die gegevens willen wij de inwoners bewust maken van de waarde van bomen.”

Vijf bomen
In Bodegraven-Reeuwijk heeft Mark samen met medewerkers van de gemeente vijf markante bomen uitgezocht die voor een Tree Tag in aanmerking konden komen. Drie bomen staan in Bodegraven: bij het Evertshuis, het station en aan de Vijverlaan. In Reeuwijk-Brug gaat het om een boom aan de Notaris d’Aumerielaan en in Reeuwijk-Dorp om een boom aan de Reewal. Mark hoopt uiteraard dat het initiatief navolging krijgt en wijst erop dat het ook voor particulieren mogelijk is een Tree Tag aan te vragen via www.piusfloris.nl. De aanvrager meet zelf de boom in en de berekening wordt door Pius Florius uitgevoerd tegen de kostprijs van 21,18 euro (inc. verzendkosten).

Op de valreep wil Mark de gemeente graag nog twee tips meegeven. Ten eerste: kijk bij het groenbeleid niet alleen naar de openbare ruimte, maar ook naar tuinen en privéterreinen. Daar krijgen bomen juist de gelegenheid oud te worden. Ten tweede, let bij het vergroenen niet alleen op aantallen, maar vooral op de vraag of bomen ergens groot en oud kunnen worden. Op die wijze leveren ze de meeste diensten.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten