de zonnebloemen gaan de grond in
de zonnebloemen gaan de grond in Foto: Bert Verver

De Regenboog oogst kennis bij Bouwlust

Human Interest

Reeuwijk

In het kader van het educatieve programma van de Reeuwijkse hobbytuinvereniging Bouwlust brachten de dertig leerlingen uit groep 7 van de protestants-christelijke basisschool De Regenboog een bezoek aan het complex van de vereniging. Hier achter het bedrijventerrein Zoutman plantten zij zonnebloemen.

door Bert Verver

De kinderen werden met hun meester Bram ontvangen door de bestuursleden Ruud Baardolf en Hannah ten Brink en enkele tuinders. In een toelichting op het bezoek vertelden de bestuursleden dat de hobbytuinvereniging de laatste jaren steeds meer nadruk legt op de educatieve kanten van het tuinieren. Ruud: “De belangstelling voor de hobbytuinen is landelijk sterk gegroeid. De coronacrisis heeft dat proces zeker versterkt, omdat mensen zich meer richtten op buitenactiviteiten. Toch hoor je ook geluiden dat onze jeugd eigenlijk geen idee heeft hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Om die bewustwording te bevorderen hebben we recent enkele gastlessen gegeven op OBS De Venen en ontvangen we nu met plezier de kinderen van De Regenboog.”

Hannah heeft een speurtocht over het complex uitgezet. “Via deze tocht laten we de kinderen kennismaken met de verschillende groenten die door de tuinders worden verbouwd. Ook wordt de relatie uitgelegd met het voorkomen van insecten, vlinders en vogels. Omdat op het complex ook de ringslang en amfibieën voorkomen, wordt over die diersoorten binnenkort een gastles gegeven.”

De kinderen deden met veel enthousiasme mee aan de speurtocht en het besef dat groenten niet ‘zomaar’ uit de supermarkt komen, is zeker gegroeid! Alle kinderen werden vervolgens in de gelegenheid gesteld een door de tuinders voorgetrokken zonnebloem te planten. Iedere zonnebloem heeft een naambordje van de planter gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen de groei kunnen volgen en op de open dag op 3 september kunnen bekijken wie de hoogste zonnebloem heeft opgekweekt.

!