Logo kobr.nl
Een deel van de laagbouw op het terrein van Siloah aan de Broekveldselaan.
Een deel van de laagbouw op het terrein van Siloah aan de Broekveldselaan. (Foto: Bert Verver)

Siloah informeert raad opnieuw over uitbreidingsplannen, omwonenden niet blij

  Politiek

Bodegraven - Stichting Siloah heeft al enige tijd geleden de wens geuit om haar activiteiten te concentreren op de locatie aan de Broekveldselaan. Het voornemen moet gepaard gaan met een flinke uitbreiding de lucht in, iets waar de omwonenden niet blij mee zijn.

Stichting Siloah biedt momenteel op twee locaties in Bodegraven zorg en begeleiding aan zeventig mensen met een verstandelijke en soms lichamelijke beperking. De stichting zou echter graag afscheid nemen van de locatie aan de Prins Bernhardstraat, die niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, en zich richten op de locatie aan de Broeveldselaan. Hiervoor moet die laatste uitgebreid worden, waardoor er een gebouw zal ontstaan van deels drie en deels vier verdiepingen hoog.

Zorgen

Omwonenden hadden echter grote zorgen over de bouwplannen en de communicatie eromheen. Tijdens een informatiebijeenkomst in oktober hebben de omwonenden hun zorgen over de sociale impact van de uitbreiding duidelijk naar voren gebracht. Die zorgen spitsten zich toe op de vormgeving van het gebouw, onder andere ten aanzien van de situering van de balkons; het gebruik van de gezamenlijke leefomgeving, met name de groenstrook tussen de wijk en het terrein van Siloah; en het aantal cliënten, waaronder een aantal met zogenaamd 'moeilijk verstaanbaar gedrag'.

De zorgen die de omwonenden naar voren hadden gebracht tijdens de informatiebijeenkomst werden nog nader toegelicht in een brief die de raadsleden hadden ontvangen. Door een toename van bijna 40 procent van het aantal cliënten vrezen de omwonenden voor een 'overbevolking' van het stukje groen. Daarbij geven zij aan dat die situatie gepaard zal gaan met een toename van het aantal incidenten. Aan de hand van enkele persoonlijke verhalen schetsen zij de impact van incidenten waardoor mensen angst hebben gebruik te maken van het stukje buffergroen. De groep aanwonenden verzoekt de raad dan ook niet in te stemmen met de nieuwbouwplannen.

Toelichting

Zorgmanager Bauke de Jong lichtte tijdens de inspraakraad de plannen toe. De uitbreiding moet plaats bieden aan dertien nieuwe zorgplaatsen voor wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. De belangrijkste reden van deze uitbreiding is volgens De Jong de, ook landelijk, groeide wachtlijsten voor deze doelgroep.

In zijn toelichting gaf De Jong ruiterlijk toe dat de contacten met de omwonenden over de plannen pro-actiever hadden kunnen zijn, ook vóór de informatiebijeenkomst die in oktober werd gehouden. Uit zijn toelichting bleek dat de balkons in het ontwerp inmiddels waren verplaatst en dat de organisatie graag bereid is om, in overleg met de omwonenden, te kijken hoe de leefomgeving kan worden aangepast zodat een gezamenlijk gebruik mogelijk is. Naar aanleiding van vragen uit de raad gaf De Jong aan dat het niet in de bedoeling lag binnen afzienbare termijn opnieuw met uitbreidingsplannen te komen.

Sociale afweging

Omdat het vooralsnog om een initiatiefverzoek gaat, buigen commissie en raad zich vooral over de vraag hoe de gemeente om moet gaan met mensen met een (verstandelijke) beperking, welke voorwaarden er gesteld kunnen en moeten worden aan een omgevingsvergunning en hoe de sociale impact van het verzoek gewogen moet worden. Het college heeft al eerder uitgesproken de plannen vanuit een positieve grondhouding te benaderen.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten