Logo kobr.nl

Duidelijke voorkeur voor beweegbox

  Politiek

NIEUWERBRUG - Tijdens de vergadering van Commissie Samenleving van afgelopen woensdag werd besproken waar de nieuwe beweegbox (ook wel 'gymzaal') van CBS De Brug moest komen. Nagenoeg alle commissieleden spraken hun voorkeur uit voor nieuwbouw bij de school.

Er waren twee varianten die eruit sprongen: nieuwbouw bij het ook nieuw te bouwen schoolgebouw van CBS De Brug of een verbouwing van het Wierickehuis. De eerste optie had de voorkeur van het college en nu ook van de commissie. Alleen Els Oliwkiewicz-Borsboom van de ChristenUnie wilde de doorrekening op de lange termijn afwachten voor ze een voorkeur uitsprak. Nieuwbouw was aanzienlijk goedkoper dan verbouw en integratie bij de school in plaats van bij het Wierickehuis had de bijkomende voordelen dat het gebouw op steviger grond komt te staan, dat kinderen minder lestijd verliezen 'op weg naar gym' en dat er meer mogelijkheden zijn voor gebruik door peuterspeelzaal en bso. De plannen voor het IKC in Nieuwerbrug kwamen in deze context ruim ter sprake, maar die moesten geen handrem zetten op dit besluit, aldus wethouder Van den Heuvel.

Meer berichten