Logo kobr.nl
Foto:

Sluitingstijd horeca aangepast in verlengd convenant

  Politiek

BODEGRAVEN - Op basis van een recent gehouden evaluatie heeft de gemeente het horecaconvenant verlengd tot 1 april 2023.

In samenspraak met de politie en Horeca Nederland is het convenant op één punt gewijzigd, namelijk het tijdstip waarop bezoekers, zowel bestaande als nieuwe, niet meer naar binnen mogen. Dat tijdstip was om 2.00 uur, maar is nu 1.30 uur. Concreet betekent dat mensen die na 1.30 uur naar buiten gaan, daarna niet meer naar binnen mogen. Politie en BOA’s zullen met gerichte acties toezicht houden en handhaven.

De aanpassing van de sluitingstijd is een gevolg van de problemen die zijn ontstaan of dreigen te ontstaan rond horecagelegenheden als gevolg van het aangescherpte niet-rokenbeleid van de rijksoverheid. Met name bij de Bodegraafse uitgaansgelegenheid PÛHA klonken er klachten, omdat de nachtrust en het woongenot van omwonenden zwaar onder druk kwam te staan.

Het college geeft in een brief aan de raad aan dat "deze specifieke kwestie dusdanig complex is dat niet de indruk moet ontstaan dat deze extra beheersmaatregelen de daar ervaren problemen volledig zullen oplossen." Het college voegt eraan toe dat de categorie waarbinnen dit bedrijf zijn activiteiten mag uitoefenen op termijn niet houdbaar is en dat er bij een nieuw bestemmingsplan voor Bodegraven-centrum voorstellen gedaan zullen worden om de horeca-bestemming aan te passen. Voor de huidige exploitant heeft dat overigens geen directe consequenties.

Tekst en archiefbeeld: Bert Verver

Meer berichten