Logo kobr.nl

Gemeente zet in op nieuwbouw aan de Raadhuisweg

  Politiek

REEUWIJK - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad in een brief laten weten een concept-bestemmingsplan te gaan opstellen voor de nieuwbouw van dertig woningen aan de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug.

Deze woningen, bestaande uit twaalf kleine eenheden van ca. 45 m2 en achttien woningen van ca. 75 m2, worden door Woningbouwvereniging Reeuwijk gebouwd op de plaats waar nu nog vijf blokjes van twee woningen staan. In deze krant van 11 maart spraken de bewoners en omwonenden zich nog uit tegen de sloop van die tien woningen. Daarbij werd gewezen op de cultuurhistorische waarde van deze 100 jaar oude huizen en de impact die de nieuwbouw zou hebben op het leefgenot van de woningen aan de John Raedeckersingel.

Met het besluit lijkt de gemeente het negatieve advies over de sloop van de erfgoedcommissie naast zich neer te leggen. In de brief geeft het college aan dat verbetering van de huidige woningen erg kostbaar is en niet de resultaten oplevert die met nieuwbouw haalbaar zijn.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten