Logo kobr.nl

Geen groen licht voor bestemmingsplan Waarder

  Politiek

WAARDER - Het college wil 7 grondgebonden woningen en 32 onzelfstandige woonunits voor 24-uurszorg bouwen op het grondgebied van het gesloopte seniorencomplex Kerverland in Waarder. Veel dorpsgenoten zijn het daar niet mee eens en hebben een zienswijze ondertekend met de oproep meer huizen voor starters en gezinnen te bouwen. De commissie Ruimte kwam niet tot een eensluidend oordeel over het bestemmingsplan, dat daardoor als bespreekstuk naar de raad gaat.

Plannen gewijzigd
In eerste instantie leefde het idee om op de beschikbare grond 18 levensloopbestendige (senior)woningen te bouwen, 6 aan de Prins Willem-Alexanderstraat en 12 aan de Molendijk. Deze plannen zijn gewijzigd in overleg met de gemeente. De projectontwikkelaar heeft gekozen voor de bouw van 32 onzelfstandige woon-zorgunits, waarvan er zes in de sociale sector worden verhuurd, en 7 gezinswoningen. De plannen daarvoor worden uitgewerkt.

De realisatie van de woon-zorgunits past in het gemeentelijke beleid en de behoefte daaraan wordt nog eens bevestigd door een onderzoek dat door het adviesbureau Stec is verricht.

Dorpsbewoners hebben echter, met het dorpsteam aan hun kant, in hun zienswijze hun twijfels over de zorgvoorziening duidelijk gemaakt. De negentig ondertekenaars houden een pleidooi voor meer woningen voor jongeren en gezinnen in de dorpskern.

Meningen lopen uiteen
Tijdens de discussie in de Commissie Ruimte bleek dat de visies van de raadsfracties nogal uiteen liepen. Namens het CDA stelde Jan van Rooijen dat er een mooie kans ligt om te bouwen voor starters en gezinnen. Elly de Vries ging daar een heel eind in mee. Zij vond het aantal van 32 woon-zorgunits wel erg veel voor een dorp als Waarder en zag meer in kleinschalige projecten. Martijn van Wensveen (PvdA) was gematigd positief over de plannen, maar ook hij

had twijfels of de woon-zorgunits een oplossing konden betekenen voor de hele gemeente. Henk van der Smit (SGP) en Fred Westerink (ChristenUnie) stonden ronduit positief tegenover de plannen. Van der Smit wees erop dat de wens voor een woon-zorgcomplex al van oudsher aanwezig was en volgens Westerink hoeven kwetsbare ouderen dankzij het woon-zorgcomplex minder vaak naar een andere plaats te verhuizen. Zij kregen steun van de overige fracties, waardoor het ernaar uitziet dat het raadsvoorstel op een meerderheid in de raad mag rekenen.

Overigens waren de commissieleden wel van mening dat er in het dorp meer aandacht moet zijn voor de bouw van woningen voor starters en gezinnen. Wethouder Kees Oskam beloofde zo spoedig mogelijk met een aanzet te komen voor bebouwing van de Kromme Kamp, een bouwlocatie die al lang in handen is van de gemeente, maar waar bouwen archeologisch en cultuurhistorisch gevoelig ligt.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten