Afbeelding
Foto:

Behouden van positie

Politiek Politici aan het woord

Beste lezer,

Ik schrijf deze column buiten op een zonnige dag in het groene Bodegraven. Even voorstellen, mijn naam is Steffan Benders. Ik ben 24 jaar oud en ruim 22 jaar getogen in het karakteristieke Bodegraven, geboren en geadopteerd uit Ethiopië. Ik studeer bestuurskunde en heb onlangs met trots de eed afgelegd. Ik ben benoemd als commissielid voor de VVD binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Kortom, een jonge frisse wind in uw midden.

Het onderwerp dat ik met u wil bespreken, is hoe we de gemeentevoorzieningen kunnen behouden. Door de jaren heen is er veel veranderd, waardoor de gemeente nu zorgvuldig op haar financiën moet letten. Als dat niet gebeurt, dan zou dat weleens gevolgen kunnen hebben voor de zelfstandigheid van de gemeente.

Het zou jammer zijn als de inwoners binnen de gemeente minder van hun sociale voorzieningen kunnen genieten en voorzieningen niet volledig worden gebruikt óf dat voorzieningen extra geld gaan kosten. Hoe het ook zij, er moet over nagedacht worden hoe deze situatie verbeterd wordt met de middelen die er zijn en de ruimte die de gemeente tot haar beschikking heeft. Uit eerder onderzoek blijkt dat de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk niet zitten te wachten op weilanden vol met windmolens, maar dat er wél vraag is naar meer woningen. Het zijn opdrachten die moeten worden behaald, terwijl de financiële situatie het daarbij niet eenvoudiger maakt en u er niet op vooruit gaat. Er zal niet alléén gekeken worden wat de wenselijke oplossing is, maar hoe juist door innovatie op de langere termijn verdere financiële gevolgen kunnen worden voorkomen. Door na te denken over, uit óf met welke bronnen de gemeente financieel weer op de rit komt.

Kortom, voor behoud van voorzieningen en het realiseren van beoogde plannen en taken zou de gemeente er goed aan doen als er meer geïnnoveerd wordt, zodat Bodegraven-Reeuwijk een stukje mooier kan worden.

Steffan Benders
commissielid VVD Bodegraven-Reeuwijk

!