Voorlopige Transitievisie Warmte klaar voor feedback

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Vanaf vandaag ligt de voorlopige Transitievisie Warmte ter inzage. De warmtetransitie bestaat uit het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. De gemeente is hiervoor ingedeeld in 24 gebieden met elk een eigen warmtestrategie.

De gemeente is hard bezig te verkennen hoe alle woningen en bedrijven aardgasvrij kunnen worden, maar er wordt in de eerste plaats breed ingezet op verbetering van de isolatie. “Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet om te zetten,” aldus wethouder Kees Oskam. De gemeente heeft al acties om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en dit aanbod zal steeds meer worden uitgebreid. Negen energiecoaches geven gratis een volledig advies over energiebesparing in huis. De gemeente heeft een onafhankelijk energieloket (het Duurzaam Bouwloket) en woningeigenaren en VVE’s kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet. Daarnaast biedt de gemeente een duurzaamheidslening aan. Bovendien is er twee keer per jaar een inkoopactie per wijk, wanneer inwoners tegelijkertijd zonnepanelen of isolatie-maatregelen kunnen kopen voor een lagere prijs.

Startgebieden aardgasvrij
De gemeente is ingedeeld in 24 gebieden met elk een eigen warmtestrategie. In sommige gebieden is vooral de aanpassing van individuele gebouwen nuttig, in andere gebieden wordt gekeken naar collectieve warmtevoorziening. Als eerste startgebied voor 2022 is gekozen voor Reeuwijk-Brug Oost, waar kansen zijn voor een warmtenet met aquathermie als bron. Het tweede startgebied is het bedrijventerrein Bodegraven Broekvelden en de Groote Wetering. Ook in dit gebied komt een collectieve warmteoplossing als een van de kansrijke mogelijkheden naar voren. Wethouder Oskam ziet het aardgasvrij maken van het bedrijventerrein met vertrouwen tegemoet: “Er is veel koeling en dat gebeurt met elektra. Er wordt dus niet heel veel aardgas gebruikt én we kunnen misschien gebruik maken van de restwarmte. Voor mijn gevoel is het een realistisch plan.”

Stapsgewijs en per buurt
De voorlopige Transitievisie Warmte voor Bodegraven-Reeuwijk ligt ter inzage van 23 juni tot en met 3 augustus 2021. Dat betekent dat u uw reactie kunt geven op de visie. Als de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vaststelt, is de volgende stap om verkenningen uit te voeren in de aangewezen wijken. Als u in een gebied woont dat is aangewezen voor een nadere verkenning, dan gaat de gemeente in de komende periode samen met u en de aanwezige bedrijven onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Op basis van deze verkenning besluit de gemeente of er een gedetailleerd plan van aanpak komt voor het aardgasvrij maken van uw wijk, het zogenaamde Wijkuitvoeringsplan (WUP). De definitieve keuzes voor de warmtestrategie en het jaar waarin de aanpak start, worden bepaald tijdens het ontwikkelen van het WUP. In de Gebiedsatlas Transitievisie Warmte op gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/transitievisie-warmte kunt u al een analyse vinden van uw wijk.

Op dinsdag 29 juni licht wethouder Kees Oskam van 18.30 tot 19.30 uur de visie toe in een online presentatie. Hij vertelt welke keuzes er zijn gemaakt en hoe u kunt reageren op de voorlopige Transitievisie. Aanmelden kan per mail naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl.

Advertentie

Categorieën