Logo kobr.nl
Foto:

Nieuw kindcentrum Broekvelden

  Zakelijk

BODEGRAVEN - In basisschool de Goede Herder in de wijk Broekvelden wordt op dit moment een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar gerealiseerd onder de werknaam ‘KDV Broekvelden’. Samen met de buitenschoolse opvang die al in het schoolgebouw aanwezig is ontstaat dan een combinatie van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Deze combinatie zal zich door ontwikkelen naar een kindcentrum. En dat is uniek in de wijk. Het initiatief voor deze ontwikkeling is genomen door schoolbestuur De Vier Windstreken en kinderopvangorganisatie Quadrant Kindercentra.

Directeur Elske van Leeuwen: “Op de basisschool werken we hard om de kinderen een stevige basis te geven voor hun toekomst. Met de combinatie van onderwijs en opvang kunnen wij dit werk verbreden en samenwerken aan de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Opvang en onderwijs vullen elkaar dan aan, binnen dezelfde pedagogisch veilige omgeving. Nu is er nog sprake van een apart onderwijsteam en een apart kinderopvangteam. In de toekomst willen we dit doen met 1 team van medewerkers, waar zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers in werkzaam zijn. In naam zijn KDV Broekvelden en de Goede Herderschool nu nog apart. Maar ook daar wordt aan gewerkt!” Voor ouders met jonge kinderen is de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen goed nieuws. Er komt weer meer plaats voor kinderdagopvang. En dat is nodig omdat de wijk Weideveld flink is gegroeid. Veel nieuwe Bodegravers vestigen zich in de nieuwbouwhuizen die worden opgeleverd. Een kijkje nemen op de nieuwe locatie voor 0 tot 4 jaar kan vanaf september. Aanmelden kan via www.quadrantkindercentra.nl.

Meer berichten