''Bodegravenboog: uitvoering niet voor 2030''

Bodegraven-Reeuwijk - Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal maatschappelijke partners is de gemeente medio 2017 een lobby begonnen om een betere aansluiting te krijgen tussen de N11 en A12. Momenteel loopt het verkeer gedurende de piekuren op de verbindingsroute N459 tussen de Fortuijnrotonde en de zogenoemde kluifrotonde onder de N11 hopeloos vast . Daardoor zijn er in toenemende mate zorgen over de bereikbaarheid van Bodegraven en de bedrijventerreinen.

De lobby heeft er volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen inmiddels toe geleid dat het knelpunt A12/N11 zowel bij de provincie als bij het rijk als probleem is erkend, waarbij het belangrijk is dat het rijk heeft toegezegd een probleemverkenning te willen uitvoeren voor de A12 tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Regionaal wordt de aanpak van de problematiek ondersteund door een intentieverklaring die twaalf partijen in september 2018 hebben ondertekend. Deze samenwerking is voor de gemeente belangrijk, omdat de knelpunten moet worden gezien als een regionaal probleemveld dat om een regionale oplossing vraagt. De gemeente gaat daarbij voor een robuuste oplossing, met aandacht voor leefbaarheid en fietsveiligheid.

Rotondes als hoofdknelpunten

Eén van de onderzoekers van het gespecialiseerde bureau Goudappel Coffeng, Tjitte Prins, schetste in de raadsvergadering aan de hand van overzichtstekeningen een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hij hield de raadsleden voor dat voor structurele oplossingen een langetermijnvisie nodig is en dat maatregelen zoals een Bodegravenboog daarom zeker niet voor 2030 op de uitvoeringsagenda zullen komen te staan. Bij een doorkijk naar dat jaar gaf hij aan dat vanuit een autonome ontwikkeling nog een sterke groei van het verkeersaanbod mag worden verwacht, waarbij het verkeer op de kluifrotonde met 7% en de Fortuijnrotonde met 9% toenemen. Deze twee rotondes worden samen met de verbindingsweg N459 en de A12 in de onderzoeken als hoofdknelpunten benoemd. Andere zorgpunten zijn ook de capaciteit van de afritten Reeuwijk en Waarder/Nieuwerbrug, de invoegcapaciteit van de N11-A12 en de fietspassage bij de N11.

Samenspel met omgeving

Volgens Prins kunnen kortetermijnoplossingen worden gevonden in een optimalisatie van het vervoers- en verkeersmanagement en de middellangetermijnoplossing in de aanleg van een korte oostelijke parallelweg tussen Groote Wetering en het viaduct bij Waarder. Voor de langere termijn zou de verbetering gezocht moeten worden in een verbreding van de A12, de aanleg van een lange parallelweg en de aanleg van de Bodegravenboog. Die laatste vergt overigens nog wel een flinke studie, omdat zowel het benzinestation langs de A12 als de horeca en parkeervoorzieningen daarbij serieuze obstakels vormen. Op korte termijn lijkt er geen mogelijkheid te zijn om de Fortuijnrotonde te optimaliseren. Bij de kluifrotonde wordt het oplossen van de gevaarlijke oversteekplaatsen van fietsers wel als een noodzaak onderkend. De presentatie maakte duidelijk dat echte oplossingen niet voor het oprapen liggen en dat een oplossing voor de ene plek een knelpunt elders kan opleveren. Een samenspel met de omgeving is daarom dringend noodzakelijk. Dit laatste bleek ook wel uit de korte, afsluitende, presentatie van de heer Masson van de Programmatische aanpak Gouwe over de verkeersknelpunten en oplossingen in het gebied rond de Gouwe, direct grenzend aan de infrastructuur van onze gemeente. Over de wegverbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda - van twee naar drie rijstroken - is inmiddels wel een akkoord bereikt; de uitvoering daarvan is twee jaar naar voren gehaald.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten