Logo kobr.nl

Vandiedingen: BR-exit

Op de dag dat deze krant bij u op de mat valt, of u hem digitaal leest op kobr.nl, zijn er verkiezingen uitgeschreven voor Provinciale Staten en Waterschappen. In Bodegraven-Reeuwijk wil een aantal inwoners vooral de lokale politici wegstemmen. Het is treurigheid troef in de bananenrepubliek aan Rijn en Wiericke. Het wanbeleid brengt overigens wel schrijftalent naar boven. In ronkende taal wordt de een na de andere wethouder aan de schandpaal genageld. Niet altijd met de juiste argumenten en voldoende kennis van zaken, maar dat mag de pret niet drukken.

Inmiddels heeft de gemeente een dagtaak aan het behandelen van de WOB-verzoeken. Elke gemeente kent een paar 'beroeps'-klagers, daarin vormt Bodegraven-Reeuwijk geen uitzondering. Maar de hoeveelheid bezorgde inwoners die een WOB-verzoek indient om eindelijk eens gehoord te worden, is schrijnend en tekenend voor de desperate staat van de organisatie.

Er gaat te veel mis in de communicatie van de gemeentelijke organisatie: college, raad en ambtenarenapparaat. Dat staat buiten kijf. De vraag is echter wát er precies mis gaat. Een aantal weken geleden kon u in de krant een interview lezen met de gemeentesecretaris, zeg maar de algemeen directeur van het bedrijf dat de gemeente is. Als een volleerd politicus weerlegde hij de kritische vragen van onze verslaggever over de werkwijze van het ambtelijk apparaat. Het lijkt mij dat een ambtelijk apparaat dat als een geoliede machine werkt, van grote waarde is voor college en raad. Wethouders moeten kunnen vertrouwen op hun professionele visie, tegenspraak vragen (of ongevraagd krijgen) en er samen de schouders onder kunnen zetten. Een apparaat dat 'maar wat doet', zoals een voormalige ambtenaar mij toevertrouwde, lijkt me geen aanbeveling. Was het één ambtenaar die dit zegt, dan had ik daar niet zwaar aan getild. Maar deze uitspraak was er een in een reeks van kritiek van binnenuit.

De zorgen over de gemeente zijn groot en breed gedeeld. Niet zozeer over de ambtenaren persoonlijk, wel over de organisatie die zelf nog heilig overtuigd lijkt van haar eigen gelijk. Er zijn nog steeds mensen die geloven dat zelfsturing in een organisatie werkt. Ik niet. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd en moet ik de protesten als een vorm van ultieme zelfsturing zien en organiseren we binnenkort onze eigen BR-exit.

Door Elly de Knikker

Meer berichten