Logo kobr.nl
Foto:
Nieuwbouw Raadhuisweg Reeuwijk

Nieuwbouwplannen huurwoningen Raadhuisweg: Aansprekend en overtuigend plan, maar nog geen gelopen race

Reeuwijk - Tijdens de inspraakraad van vorige week presenteerde de directeur van Woningbouwvereniging Reeuwijk de nieuwbouwplannen voor de Raadhuisweg aan de leden van de gemeenteraad en commissies. Op de plaats waar nu nog tien blokjes van twee-onder-één-kapwoningen staan, die volgend jaar de respectabele leeftijd van 100 jaar bereiken, wil de vereniging 36 nieuwe appartementen neerzetten, verdeeld over vier blokken.

Een gelopen race is het nog niet, de zittende bewoners zijn zeker niet blij met de beoogde afbraak en ook de cultuurhistorische waarde van de woningen, die als eerste sociale huurwoningen door de gemeente Reeuwijk werden gebouwd, is nog in het geding.

Renovatie of nieuwbouw

Vincent van Luit legde uit dat het plan voortkomt uit de richtinggevende visie (uit 2016/2017) op de toekomst van het woningbezit van de vereniging. Op basis van de wegingsthema's cultuurhistorie, stedenbouw, volkshuisvesting, financiën en duurzaamheid is er, onder begeleiding van een projectgroep, met daarin ook een vertegenwoordiging van de bewoners, een afweging gemaakt over de toekomst van de woningen. In financieel opzicht bleken de kosten van nieuwbouw en een grondige renovatie niet zover uiteen te lopen, maar door de verwachte levensduur van de nieuwbouw van 50 tot 60 jaar lijkt dit ten opzichte van de renovatie (25 tot 30 jaar extra levensduur) aanzienlijk beter uit te pakken. De vereniging zet alles afwegend in op nieuwbouw, terwijl de bewoners liever het behoud van de huidige woningen zien.

Uit de beelden bij de toelichting van architect Patriek Duisdecker bleek dat het aanzien van de vier nieuwe complexen sterk wordt bepaald door de aan de Raadhuisweg gelegen voorzijde, waarbij is gezocht naar een uitstraling die enigermate refereert aan de uitstraling van de huidige woningen. De achterzijde, waaraan ook de entree is gelegen, heeft een meer ingetogen karakter. Het is de bedoeling dat de blokken identiek aan elkaar worden uitgevoerd. Per blok zullen 7 woningen als driekamerwoning worden uitgevoerd en 2 als tweekamerwoning. De maatvoering verschilt per woning. De kleinste woning zal 46 m2 meter groot zijn, de grootste 87 m2.

Brede bestemming

In de beantwoording van vragen van raadsleden wist Van Luit te melden dat de woningen niet uitsluitend voor senioren bestemd zijn, maar dat ook andere doelgroepen er een plek kunnen vinden. Hij verwacht dat er vanuit die groepen een goede belangstelling voor de woningen zal zijn. De huurprijzen zullen voor het merendeel van de woningen binnen de sociale huurgrens blijven, maar waarschijnlijk zullen de vier grootste woningen in de middeldure huur gaan vallen om doorstroming te bevorderen. Ook gaf hij aan dat er in overleg met de huurdersvereniging een sociaal plan zal worden opgesteld en dat de huidige bewoners een voorrangspositie zullen krijgen bij het zoeken naar een andere woning.

Sommige raadsleden worstelden nog wel met de afweging die gemaakt moet worden over de sloop, omdat de cultuurhistorische waarde moet worden afgezet tegen de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen. De enige bewoner van de Raadhuisweg die op de publieke tribune aanwezig was, kreeg van voorzitter Dirk van den Acker nog de gelegenheid zijn mening te geven, hoewel er daarvoor volgens de regels eigenlijk geen ruimte was. De inspreker is van mening dat de woningbouwvereniging door de presentatie op de zaken vooruit loopt, omdat er op 24 april aanstaande pas een informatieavond is. Hij uitte ook zijn grieven in de richting van de gemeente omdat daar de belofte is gedaan om de bewoners te informeren over de behandeling, een belofte die uiteindelijk niet is nagekomen. De inspreker vindt dat er eerst een reactie op een eerder ingediende zienswijze had moeten komen. Daarnaast sprak hij ook zijn verbazing uit over het feit dat bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan de woningen van de lijst van cultuurhistorische panden verdwijnen.

Tekst: Bert Verver

Beeld: FKG architecten aan de Zaan

Meer berichten